Om mig Visa/dölj innehåll

CV

  • Medicine Doktorsexamen 2018
  • Medicine Magisterexamen i omvårdnad 2003
  • Leg. Sjuksköterska 1999

Utbildningsuppdrag

  • Kursansvarig för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot kirurgisk vård
  • Handledning av arbeten på grund-, avancerad- och forskarnivå
  • Basgruppshandledare
  • Kontaktlärare för bedömning av studenter i VFU (Verksamhets Förlagd Utbildning)
  • Föreläsningar på grund- och avancerad nivå inom kirurgisk omvårdnad, omvårdnadsprocessen, informatik och journalföring.

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

2021

Forskning Visa/dölj innehåll

Min forskning är patientnära och har och har till syfte att studera patientdelaktighet, stärka personcentrerad vård och patientrapporterade mått samt patientupplevelser inom kirurgisk cancervård.

Organisation Visa/dölj innehåll