Fotografi av Jenny Drott

Jenny Drott

Adjungerad universitetslektor

Jag arbetar främst inom specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot kirurgisk vård. Min forskning har och har till syfte att stärka personcentrerad vård, patientrapporterade mått samt patientupplevelser inom kirurgisk cancervård. 

Om mig Visa/dölj innehåll

CV

  • Medicine Doktorsexamen 2018
  • Medicine Magisterexamen i omvårdnad 2003
  • Leg. Sjuksköterska 1999

Utbildningsuppdrag

  • Kursansvarig för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot kirurgisk vård
  • Handledning av arbeten på grund-, avancerad- och forskarnivå
  • Basgruppshandledare
  • Kontaktlärare för bedömning av studenter i VFU (Verksamhets Förlagd Utbildning)
  • Föreläsningar på grund- och avancerad nivå inom kirurgisk omvårdnad, omvårdnadsprocessen, informatik och journalföring.

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

2021

Forskning Visa/dölj innehåll

Min forskning är patientnära och har och har till syfte att studera patientdelaktighet, stärka personcentrerad vård och patientrapporterade mått samt patientupplevelser inom kirurgisk cancervård.

Organisation Visa/dölj innehåll