Fotografi av Jenny Drott

Jenny Drott

Universitetslektor, Docent

Min forskning har till syfte att stärka personcentrerad vård, patientrapporterade mått samt patientupplevelser inom kirurgisk cancervård. Jag arbetar främst inom specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot kirurgisk vård.

Om mig

CV

  • Docent 2022
  • Medicine Doktorsexamen 2018
  • Medicine Magisterexamen i omvårdnad 2003
  • Leg. Sjuksköterska 1999

Utbildningsuppdrag

  • Kursansvarig för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot kirurgisk vård
  • Handledning av arbeten på grund-, avancerad- och forskarnivå
  • Basgruppshandledare
  • Kontaktlärare för bedömning av studenter i VFU (Verksamhets Förlagd Utbildning)
  • Föreläsningar på grund- och avancerad nivå inom kirurgisk omvårdnad, omvårdnadsprocessen, informatik och journalföring.

Publikationer

2023

Jenny Jakobsson, Eva Jangland, My Engström, Marlene Malmström, Jenny Drott (2023) Work conditions influencing professional development of specialist nurses in surgical care explored using the Job Demand-Resources theory: A qualitative study Journal of Advanced Nursing, Vol. 79, s. 2610-2621 Vidare till DOI
Karin Johansen, Poya Ghorbani, Linda Lundgren, Stefan Gilg, Per Sandström, Ernesto Sparrelid, Bergthor Björnsson, Jenny Drott (2023) Symptoms and life changes after total pancreatectomy: a qualitative study HPB, Vol. 25, s. 269-277 Vidare till DOI
Karin Blomquist, Carina Wennerholm, Carina Berterö, Per Sandström, Bergthor Björnsson, Jenny Drott (2023) Motivation and Life Circumstances Affecting Living Habits Prior to Gastrointestinal Cancer Surgery- An Interpretative Phenomenological Analysis Inquiry, Vol. 60, Artikel 00469580231170544 Vidare till DOI
Rebecca Paul, Jenny Drott, Torsten Olbers, Jessica Frisk, Ellen Andersson (2023) Motherhood and motivations for bariatric surgery - a qualitative study Human Fertility, Vol. 26, s. 257-265 Vidare till DOI
Jenny Drott, My Engstrom, Eva Jangland, Victoria Fomichov Casaballe, Marlene Malmstrom, Jenny Jakobsson (2023) Factors related to a successful professional development for specialist nurses in surgical care: a cross-sectional study BMC Nursing, Vol. 22, Artikel 79 Vidare till DOI

Forskning

Min forskning är patientnära och har till syfte att studera patientdelaktighet, stärka personcentrerad vård och patientrapporterade mått samt patientupplevelser inom kirurgisk cancervård. 

Organisation