Om mig

CV

  • Docent 2022
  • Medicine Doktorsexamen 2018
  • Medicine Magisterexamen i omvårdnad 2003
  • Leg. Sjuksköterska 1999

Utbildningsuppdrag

  • Kursansvarig för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot kirurgisk vård
  • Handledning av arbeten på grund-, avancerad- och forskarnivå
  • Basgruppshandledare
  • Kontaktlärare för bedömning av studenter i VFU (Verksamhets Förlagd Utbildning)
  • Föreläsningar på grund- och avancerad nivå inom kirurgisk omvårdnad, omvårdnadsprocessen, informatik och journalföring.

Publikationer

2023

2022

Forskning

Min forskning är patientnära och har till syfte att studera patientdelaktighet, stärka personcentrerad vård och patientrapporterade mått samt patientupplevelser inom kirurgisk cancervård. 

Organisation