Presentation

Jag är doktorand i pedagogik med intresseområden grupper och människor i interaktion med socialpsykologisk teori som grund. Min avhandling skriver jag inom området bedömning av grupparbete med inriktning mot gymnasieskolan. Avhandlingsprojektet är den del av ett större projekt finansierat av Vetenskapsrådet,  Bedömning av kunskap och förmåga vid grupparbete – en interventionsstudie i klassrummets vardagspraktik. Genom en intervention undersöks om lärare och elevers förståelse och inställning till bedömning av grupparbete kan förändras.

I min forskning använder jag kvalitativa datainsamlingsmetoder som kvalitativ intervju, gruppobservation, videoobservation och fokusgrupp.

 

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

2020

2019

2018

ForskningVisa/dölj innehåll

UndervisningVisa/dölj innehåll

CV

Yrkesverksam gymnasielärare, sju år.
Yrkesverksam journalist, fem år.
Lärarexamen, Linköpings universitet – legitimerad gymnasielärare i Sociologi och Mediekommunikation (medieämnen).
Magisterexamen i Kultur-, Samhälls- och Mediegestaltning, Linköpings universitet.
Kandidatexamen i Sociologi, Linköpings universitet.

 

 

Forskningsgrupp

Forskningsgruppen för socialpsykologi

Nätverk

Referensgruppen för genuslektor på IBL

Forskning om bedömning (FoB)

Organisation Visa/dölj innehåll