Konsumerande och konsumerade barn

Barn är idag konsumenter som får reklam riktad till sig. De används också för att få vuxna att konsumera. Hur barn då synliggörs och vad det säger om synen på barn är centrala frågor i min forskning. 

I dagens konsumtionskultur är barn konsumenter och de blir tilltalade som konsumenter av många aktörer på marknaden. Reklam riktas direkt och produkter görs med barn i åtanke. Barn används också i reklam för att locka vuxna till konsumtion. I min forskning intresserar jag mig för hur det sker och vad det säger om synen på barn. Reklamlagstiftning som har med barn att göra, reklam som riktas till barn och produkter som tillverkas för yngre målgrupper är exempel på områden jag granskat.

Vinstdriven barnvård

Främst har forskningen berört förutsättningar för dagens barn. I och med ett beviljat forskningsanslag från Vetenskapsrådet 2017 tar min forskning en ny riktning. I projektet ”Flykt från skammen eller semester från familjen? Marknaden för privata spädbarnshem och barnpensionat 1915-1975” granskar jag bland annat historiska annonser kopplad till vinstdriven barnavård. Projektet fördjupar kunskapen om verksamheter där föräldrar betalat för att under en kortare eller längre tidsperiod leja ut ansvaret och omvårdnaden om sina barn.

Läs mer om projektet i nästa stycke.

PublikationerVisa/dölj innehåll

2018

2017

Flykten från skammen eller semester från familjen?Visa/dölj innehåll

PublikationerVisa/dölj innehåll

Senaste publikationerna

2018

2017

CVVisa/dölj innehåll

CV i korthet

 • 2017
  Universitetslektor vid tema Barn, Linköpings universitet

 • 2014
  Vikarierande universitetslektor vid Estetiska avdelningen, Linköpings universitet
  Vikarierande universitetslektor vid tema Barn, Linköpings universitet

 • 2013
  Filosofie doktorsexamen, Linköpings universitet

 • 2006
  Filosofie magisterexamen i Kultur, samhälle och mediegestaltning, Linköpings universitet 

Stipendier och anslag

 • Vetenskapsrådet.Forskningsprojekt: ”Flykt från skammen eller semester från familjen? Marknaden för privata spädbarnshem och barnpensionat 1915-1975”. 2018.
 • Gastronomiska stiftelsens stipendium. 2017.
 • Kungliga Vitterhetsakademien. Resebidrag ur Resestipendier för yngre forskare. "CTC 2016 ‘7th International Child and Teen Consumption Conference.." Danmark, 2016.
 • Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Resebidrag ur Jubileumsanslaget. Børnekulturforskning – et transdisciplinært emne, BIN-Norden, Danmark. 2014.
 • FORTE. Resebidrag.”CTC 2014 ’Being, Becoming and Belonging’..", Edinburgh, Skottland, 2014.
 • FAS. Resebidrag.”Multiple Childhoods/Multidisciplinary Perspectives...”, Camden, USA, 2011. 
 • Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Resebidrag ur Jubileumsanslaget. Den 31:a nordiska etnolog- och folkloristkongressen, Finland, 2009.

Priser och utmärkelser

 • 2016. Emerald Literati Network Awards for Excellence, ‘Highly Commended Paper Award’ for the article ”Visual-commercial discourses of infants in direct marketing sent to first-time parents”.

 • 2014. “The Emerald Best paper award” av tidskriften Young Consumers för konferenspapret ”Visual-commercial discourses of infants in direct marketing sent to first-time parents”,
  CTC 2014 ’Being, Becoming and Belonging’ – 6th International Conference on Multidisciplinary Perspectives on Child and Teen Consumption, Edinburgh business school, Edinburgh, 9-11 April 2014.

Om Tema BarnVisa/dölj innehåll