Barn, konsumtion och kultur

Bilder av barn i reklam, reklam som riktas till barn och produkter som tillverkas för yngre målgrupper är exempel på företeelser som jag granskat. I nuvarande forskningsprojekt undersöks historiska annonser kopplad till vinstdriven barnavård och i ett annat projekt beforskas barns rätt till kulturarv.

I dagens konsumtionskultur är barn konsumenter och de blir tilltalade som konsumenter av många aktörer på marknaden. Reklam riktas direkt och produkter görs med barn i åtanke. Barn används också i reklam för att locka vuxna till konsumtion. Jag intresserar mig för hur det sker, hur barn synliggörs och vad det säger om den vidare samhälleliga synen på barn. Reklamlagstiftning som har med barn att göra, reklam som riktas till barn och produkter som tillverkas för yngre målgrupper är exempel på områden som jag har granskat.

Vinstdriven barnvård

Främst har min forskning berört förutsättningar för dagens barn. I och med ett beviljat forskningsanslag från Vetenskapsrådet 2017 har jag nu fått anledning att även undersöka historiska konsumtionsaspekter. I projektet ”Flykt från skammen eller semester från familjen? Marknaden för privata spädbarnshem och barnpensionat 1915-1975” granskar jag historiska annonser kopplad till vinstdriven barnavård. Projektet fördjupar kunskapen om verksamheter där föräldrar betalat för att under kortare eller längre tidsperioder leja ut ansvaret och omvårdnaden om sina barn. Där granskas även de privata verksamheter som erbjöd ogifta kvinnor att föda barn i hemlighet.

Läs mer om projektet via länken under "forskning" längre ned på sidan.

Det visuella kulturarvet

Bilder och visualitet är ett viktigt spår i min forskning. Ett beviljat forskningsanslag för projektet ”Barns kulturarv – arkivets visuella röster” placerat inom Forskningsprogrammet DIGARV ger mig sedan år 2021 anledning att fördjupa det spåret. Projektet, som genomförs i samarbete med Svenskt Barnbildarkiv (SBBA), syftar till att lyfta fram och utveckla metoder och teorier för bevarande av barns kulturarv. Frågor om barns egna bilder, arkivets katalogisering och digitaliserat bevarande av kultur såsom del av barns rätt till kultur undersöks här.

Läs mer om projektet här eller under "forskning" längre ned på sidan.

Forskning

Publikationer

Senaste publikationerna

2022

2021

2018

Poddar

CV

CV i korthet

 • 2020
  Docent i Tema Barn

 • 2017
  Universitetslektor vid tema Barn, Linköpings universitet

 • 2014
  Vikarierande universitetslektor vid Estetiska avdelningen, Linköpings universitet
  Vikarierande universitetslektor vid tema Barn, Linköpings universitet

 • 2013
  Filosofie doktorsexamen, Linköpings universitet

 • 2006
  Filosofie magisterexamen i Kultur, samhälle och mediegestaltning, Linköpings universitet 

Stipendier och anslag

 • Vetenskapsrådet. Projektbidrag inom utlysningen ”Digitalisering och tillgängliggörande av kulturarv 2020”, DIGARV. Barns kulturarv - arkivets visuella röster. 2020.
 • Vetenskapsrådet. Forskningsprojekt: ”Flykt från skammen eller semester från familjen? Marknaden för privata spädbarnshem och barnpensionat 1915-1975”. 2018.
 • Gastronomiska stiftelsens stipendium. 2017.
 • Kungliga Vitterhetsakademien. Resebidrag ur Resestipendier för yngre forskare. "CTC 2016 ‘7th International Child and Teen Consumption Conference.." Danmark, 2016.
 • Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Resebidrag ur Jubileumsanslaget. Børnekulturforskning – et transdisciplinært emne, BIN-Norden, Danmark. 2014.
 • FORTE. Resebidrag.”CTC 2014 ’Being, Becoming and Belonging’..", Edinburgh, Skottland, 2014.
 • FAS. Resebidrag.”Multiple Childhoods/Multidisciplinary Perspectives...”, Camden, USA, 2011. 
 • Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Resebidrag ur Jubileumsanslaget. Den 31:a nordiska etnolog- och folkloristkongressen, Finland, 2009.

Priser och utmärkelser

 • 2016. Emerald Literati Network Awards for Excellence, ‘Highly Commended Paper Award’ for the article ”Visual-commercial discourses of infants in direct marketing sent to first-time parents”.

 • 2014. “The Emerald Best paper award” av tidskriften Young Consumers för konferenspappret ”Visual-commercial discourses of infants in direct marketing sent to first-time parents”,
  CTC 2014 ’Being, Becoming and Belonging’ – 6th International Conference on Multidisciplinary Perspectives on Child and Teen Consumption, Edinburgh business school, Edinburgh, 9-11 April 2014.

Organisation