Barn, kultur och konsumtion

Barn är på många olika sätt en del av vår kultur. I min forskning har jag framför allt ägnat mig åt frågor som rör hur barn ingår i konsumtionskulturen men även hur barns eget skapande får ta plats i vårt gemensamma kulturarv.

I dagens konsumtionskultur är barn konsumenter och de blir tilltalade som konsumenter av många aktörer på marknaden. Reklam riktas direkt och produkter görs med barn i åtanke. Barn används också i reklam för att locka vuxna till konsumtion. Jag intresserar mig för hur det sker, hur barn synliggörs och vad det säger om den vidare samhälleliga synen på barn. Reklamlagstiftning som har med barn att göra, reklam som riktas till barn och produkter som tillverkas för yngre målgrupper är exempel på områden som jag har granskat.

Vinstdriven barnavård under 1900-talet

Främst har min forskning berört förutsättningar för dagens barn men inom det historiska forskningsprojektet ”Flykt från skammen eller semester från familjen? Marknaden för privata spädbarnshem och barnpensionat 1915-1975” (VR 2017-01769) granskas 1900-talets privata barnpensionat och tjänster för ogifta kvinnor att föda barn i hemlighet. Här har jag fördjupat mig i historiska konsumtionsaspekter som rör barn och marknad.

Läs mer om projektet via länken under "forskning" längre ned på sidan.

Barns eget visuella kulturarv

Bilder och visualitet är ett viktigt spår i min forskning. Ett beviljat forskningsanslag för projektet ”Barns kulturarv – arkivets visuella röster” placerat inom Forskningsprogrammet DIGARV ger mig sedan år 2021 anledning att fördjupa det spåret. Projektet, som genomförs i samarbete med Svenskt Barnbildarkiv (SBBA), syftar till att lyfta fram och utveckla metoder och teorier för bevarande av barns kulturarv. Frågor om barns egna bilder, arkivets katalogisering och digitaliserat bevarande av kultur såsom del av barns rätt till kultur undersöks här. Jag ägnar mig särskilt åt hur bilder producerade av barn betraktas av andra barn och hur barns bilder används i forskning.

Läs mer om projektet via länken under "forskning" längre ned på sidan.

Forskning

Publikationer

Senaste publikationerna

2023

Anna Sparrman, Yelyzaveta Hrechaniuk, Olga Anatoli Smith (Ivanova), Klara Andersson, Deniz Arzuk, Johanna Annerbäck, Linnea Bodén, Mindy Blaise, Claudia Castañeda, Rebecca Coleman, Florian Eßer, Matt Finn, Daniel Gustafsson, Peter Holmqvist, Jonathan Josefsson, Peter Kraftl, Nick Lee, Karín Lesnik-Oberstein, Sarah Mitchell, Karin Murris, Alex Orrmalm, David Oswell, Alan Prout, Rachel Rosen, Katherine Runswick-Cole, Johanna Sjöberg, Karen Smith, Spyros Spyrou, Kathryn Bond Stockton, Affrica Taylor, Ohad Zehavi, Emilia Zotevska (2023) Child Studies Multiple: Collaborative play for thinking through theories and methods Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, Vol. 15 Vidare till DOI

2022

2021

2018

Poddar

CV

CV i korthet

 • 2020
  Docent i Tema Barn

 • 2017
  Universitetslektor vid tema Barn, Linköpings universitet

 • 2014
  Vikarierande universitetslektor vid Estetiska avdelningen, Linköpings universitet
  Vikarierande universitetslektor vid tema Barn, Linköpings universitet

 • 2013
  Filosofie doktorsexamen, Linköpings universitet

 • 2006
  Filosofie magisterexamen i Kultur, samhälle och mediegestaltning, Linköpings universitet 

Stipendier och anslag

 • Vetenskapsrådet. Projektbidrag inom utlysningen ”Digitalisering och tillgängliggörande av kulturarv 2020”, DIGARV. Barns kulturarv - arkivets visuella röster. 2020.
 • Vetenskapsrådet. Forskningsprojekt: ”Flykt från skammen eller semester från familjen? Marknaden för privata spädbarnshem och barnpensionat 1915-1975”. 2018.
 • Gastronomiska stiftelsens stipendium. 2017.
 • Kungliga Vitterhetsakademien. Resebidrag ur Resestipendier för yngre forskare. "CTC 2016 ‘7th International Child and Teen Consumption Conference.." Danmark, 2016.
 • Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Resebidrag ur Jubileumsanslaget. Børnekulturforskning – et transdisciplinært emne, BIN-Norden, Danmark. 2014.
 • FORTE. Resebidrag.”CTC 2014 ’Being, Becoming and Belonging’..", Edinburgh, Skottland, 2014.
 • FAS. Resebidrag.”Multiple Childhoods/Multidisciplinary Perspectives...”, Camden, USA, 2011. 
 • Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Resebidrag ur Jubileumsanslaget. Den 31:a nordiska etnolog- och folkloristkongressen, Finland, 2009.

Priser och utmärkelser

 • 2016. Emerald Literati Network Awards for Excellence, ‘Highly Commended Paper Award’ for the article ”Visual-commercial discourses of infants in direct marketing sent to first-time parents”.

 • 2014. “The Emerald Best paper award” av tidskriften Young Consumers för konferenspappret ”Visual-commercial discourses of infants in direct marketing sent to first-time parents”,
  CTC 2014 ’Being, Becoming and Belonging’ – 6th International Conference on Multidisciplinary Perspectives on Child and Teen Consumption, Edinburgh business school, Edinburgh, 9-11 April 2014.

Organisation