Fotografi av Johan Vogt Duberg

Johan Vogt Duberg

Doktorand

För att uppnå en samhällsspridning av återtillverkning är det viktigt att företag förstår vad det är som gör återtillverkning lönsamt. I min forskning läggs fokus på hur lönsamheten av återtillverkning kan bedömas i dess initieringsstadie.

Återtillverkning — En ingång mot en cirkulär ekonomi

I jämförelse med tillverkning av nya produkter kan återtillverkning bidra med såväl ekonomiska som miljömässiga fördelar genom att produkters tidigare material- och energiåtgång bevaras under framställandet av en som ny produkt. Under återtillverkning återställs använda produkter industriellt till motsvarande nyskick. Dessa produkter kan därför återfå nytt och förlängt liv istället för att kasseras.

För att företag ska kunna dra nytta av återtillverkning är det viktigt att kunskapen om hur processen utförs sprids. På så vis kan tydliga belägg tas fram som påvisar fördelarna med återtillverkning, vilket kan motivera företag att våga ta det första steget mot en initiering. Det är också viktigt att utveckla modeller eller andra tillvägagångssätt som kan stödja företag i bedömningen huruvida återtillverkning är värt att utföra för dem.

Genom att applicera och ta fram ekonomiska modeller stödjer min forskning företag i övergången mot mer cirkulära processer och i steget mot att initiera återtillverkning.

Publikationer

2024

Johan Vogt Duberg (2024) Remanufacturing Initiation for Original Equipment Manufacturers
Johan Vogt Duberg, Tomohiko Sakao (2024) Supporting the Transformation to Access-Based Business Models in a Circular Economy with a Practical Model for Calculating the Costs of the Provider Advances in Transdisciplinary Engineering. Volume 52: Sustainable Production through Advanced Manufacturing, Intelligent Automation and Work Integrated Learning, s. 532-542 Vidare till DOI
Johan Vogt Duberg, Erik Sundin, Ou Tang (2024) Assessing the profitability of remanufacturing initiation: a literature review Journal of Remanufacturing, Vol. 14, s. 69-92 Vidare till DOI

2023

Tomohiko Sakao, Paulina Golinska-Dawson, Johan Vogt Duberg, Erik Sundin, José Hidalgo Crespo, Andreas Riel, Jef Peeters, Aaron Green, Fabrice Mathieux (2023) Product-as-a-service for critical raw materials: challenges, enablers, and needed research Going Green: CARE INNOVATION
Johan Vogt Duberg, Ou Tang (2023) Leveraging customer usage data for optimal maintenance policies in product-as-a-service

Forskning

Undervisning

Undervisar i kurserna TMPS31 Hållbar Produktion och TMPS27 Produktionssystem.

Organisation

Nyheter