Återtillverkning – nyckeln till framtiden (REMARKABLE)

Många orange gaffeltruck.

Forskningsprojektet (REMARKABLE - Remanufacturing – key enabler to future business) syftar till att stödja tillverkare att bli mer resilienta, cirkulära och hållbara genom återtillverkning och bidra till en mer effektiv resursanvändning.

För att säkerställa samhällets behov av produkter och tjänster behövs idag mer resilienta och hållbara värdekedjor för att minska osäkerheter och risker i tillverkarnas komponent- och materialförsörjning.

Cirkulära produktionssystem med återtillverkning blir en förutsättning för att tillgodose framtidens samhälle med produkter. Återtillverkning innebär att man i en industriell process återställer en använd produkt till ett användbart skick till nästa kund. 

Företag som deltar i projektet har ett uttalat behov av att utveckla sina cirkulära aktiviteter och vill med stöd av forskare utveckla sina affärsmodeller, informationssystem och produktkonstruktioner för att bättre inkludera återtillverkning.

Projektet handlar om att identifiera och i samarbete med nya parter samla in och dela information om produkterna som återtillverkas för att kunna ta rätt beslut under produkternas livscykler. Efter projektet kommer de deltagande företagen ha mer hållbara cirkulära affärsmodeller och därigenom mer effektiva och resilienta processer med minskad miljöpåverkan.

Syfte med projektet

Syfte och mål

Det övergripande syftet med projektet är att stödja tillverkare att bli mer motståndskraftiga, cirkulära och hållbara genom återtillverkning och bidra till en mer effektiv resursanvändning. Mer konkret kommer projektet fokusera på de här frågorna:

 • Hur ska affärsmodeller utformas för att implementera återtillverkning på ett effektivt och lönsamt sätt för alla partner i värdenätverket?
 • Hur kan effektiv återtillverkning stödjas av rätt information vid rätt tidpunkt före, under och efter återtillverkningen?
 • Hur kan en produkt förberedas och designas för effektiv återtillverkning?

Är du vår nya samarbetspartner?

Nu söker vi fler originaltillverkare att samarbeta med kring hållbar produktion och återtillverkning. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor!

Projekttid och deltagare i projektet

Deltagare

Projektet är ett samarbete mellan tre forskningspartners och sex tillverkande företag.

Forskningspartners:

 • Linköpings universitet
 • Tekniska Högskolan i Jönköping
 • RISE Research Institutes of Sweden


Företagspartners:

 • Grundfos
 • Toyota Material Handling Sweden
 • Elektrotermo
 • ETAC
 • UBD Cleantech
 • Svero Lifting

 

Projekttid

Projektet pågår från 15 augusti 2022 - 15 augusti 2025.


Finansiärer

Projektet finansieras via RE:Source med stöd från Formas, Energimyndigheten och Vinnova.

Gruppbild på människor i projektet.

REMARKABLE Kick-off

I början av september 2022, träffades projektdeltagare för första gången för att starta upp projektet.

Forskare i projektet

Relaterad forskning

Organisation

Arbetsplats