Remometer – Mäta el-produkt tillverkares potential för återtillverkning

arbetsplats för elektronisk utrustning med tång och nödvändiga verktyg

Vi hjälper originaltillverkare och andra aktörer att starta återtillverkning genom att undersöka deras förutsättningar och beredskap för att börja återtillverka.

Inom 5–10 år behöver många svenska tillverkare bli mer cirkulära och satsar därför på återtillverkning (industriell reparation), proaktivt underhåll och rekonditionering. En övergång till mer hållbar verksamhet kan upplevas riskfyllt, därför tvekar många företag inför att ta stegen mot en cirkulär affärsmodell.

Under projektet stöder vi tillverkare med ett beslutsverktyg, kallat Remometer®, för hur återtillverkning kan bli en nyckel i deras affärsmodell. Remometer® hjälper tillverkare att starta återtillverkning genom att undersöka deras förutsättningar (Remanufacturing Readiness Level) för att börja återtillverka och vilka sociala, ekonomiska och miljömässiga fördelar de kan få ut. 

Hållbar Produktion genom återtillverkning

Hållbar produktion är ett sätt för tillverkande företag att utföra sina aktiviteter på ett ekonomiskt och miljömässigt bra vis. En bättre resurseffektivitet kan uppnås genom att de produkter som tillverkas även kan återtillverkas. Återtillverkning innebär att redan använda produkter/komponenter förbereds för ytterligare en användningsfas genom att utföra en industriell process. Återtillverkning bevarar produktens värde och återställer den till samma eller bättre (med uppgradering) kvalitetsnivå jämfört med när den var i nyskick. Genom att återtillverka kan tillverkaren spara resurser t.ex. material och energi, och på så vis även minska sina produkters klimatpåverkan. Idag är det många industrier som tar sig an utmaningen att bli mer cirkulära och behovet från industrin att testa dess återtillverkningspotential kommer att bli stor.

Globala mål och återtillverkning

Idag ligger Sverige långt efter de flesta EU länder och har en outnyttjad återtillverkningspotential. Dock, för att den svenska industrin ska bli mer konkurrenskraftiga behövs mer stöd. Detta projekt stödjer industrins initiering av återtillverkning. Baserat på teori- och fallstudier (samarbete med Husqvarna AB och andra industrier) har projektet ”Remometer” utvecklat ”Remometer®-verktyget, vilket kan ge riktlinjer till originaltillverkare för hur de kan börja återtillverka sina produkter. Verktyget innehåller fyra viktiga moment som utförs i form av workshoppar med industrin. Kärnan av verktyget är Remanufacturing Readiness Level (RRL) som mäter företagets beredskap och potential att starta återtillverkning. I ett längre perspektiv kommer ”Remometer” bidra till att möjliggöra en större återtillverkningsbransch i Sverige men även till en spridning i resten av världen. 

En ökad spridning av återtillverkning inom svensk industri kommer möjliggöra att:

  • fler konsument oberoende av kön, status och inkomster kommer att få tillgång till högkvalitativa produkter (mål 5)
  • nya kvalificerade jobb skapas och samhället får mer nettovälfärd (mål 8)
  • ny hållbar infrastruktur samt nya hållbara företag och partnerskap kommer att etableras mellan aktörer under produktens livscykel (mål 9, 12)
  • resursanvändningen förbättras samt att föroreningar och avfall minskas under hela produktens livscykel (mål 11, 13)

Citat

Idag är det främst B2B återtillverkning som dominerar i EU. Att sprida kunskap om fördelarna med återtillverkning till olika aktörer, speciellt industrin inom B2C och dess användare, är ett viktigt steg för min forskning
JelenaKurilova-Palisaitiene, Biträdande universitetslektor

Gå till verktyget

Publikationer

Omslag för publikation ''
Jelena Kurilova-Palisaitiene (2021)

The 28th CIRP Conference on Life Cycle Engineering, March 10 – 12, 2021, Jaipur, India , s.91-96 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Johan Vogt Duberg, Jelena Kurilova-Palisaitiene, Erik Sundin (2021)

Procedia CIRP , s.103-108 Vidare till DOI

Korta fakta om projektet

Konsortium

Forskningsteamet består av projektledare Dr. Jelena Kurilova-Palisaitiene, doktorand Johan Vogt Duberg och Prof. Erik Sundin, som hjälper originaltillverkare och andra aktörer att starta återtillverkning genom att undersöka deras förutsättningar och beredskap för att börja återtillverka. Därtill undersöker forskare även sociala, ekonomiska och miljömässiga fördelar med återtillverkning. En viktig industripartner är Husqvarna AB som har stor potential att börja återtillverka sina robotgräsklippare.

Finansiär

Projektet (2020-2021) är finansierat genom Energimyndigheten via strategisk innovationsprogram RE:Source

Video om hållbar produktion

Återtillverkning på lunchklubben 19 april 2021

Hållbar produktion är ett sätt för tillverkande företag att utföra sina aktiviteter på ett ekonomiskt och miljömässigt bra sätt. Bättre resurseffektivitet kan uppnås genom att de produkter som man tillverkar även kan återtillverkas.

Jag presenterar hur tillverkande företag kan hitta en hållbar och effektiv lösning och skapa förutsättningar för återtillverkning, från identifiering av produkters lämplighet för återtillverkning till utveckling av en handlingsplan.

Kontakt

Nyheter

Relaterad forskning

Organisation