Presentation

Karljohan Lundin Palmerius är docent i visualisering och medieteknik med speciellt forskningsfokus på immersiv visualisering och interaktion i virtuell och förstärkt verklighet samt haptisk perceptualisering. Det sistnämnda handlar om att använda känsel-återkoppling, genom haptiska användargränssnitt, för att förstärka upplevelse, förståelse och information i interaktion med data-visualisering, ofta i immersiv eller semi-immersiv virtuell verklighet.

Karljohan Lundin Palmerius och visualiserade nanostavar. Foto: Thor Balkhed

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

2021

2020

Jennifer Flint, Karljohan Lundin Palmerius, Gunnar Höst, Konrad Schönborn (2020) Virtual nanoworlds for learning 21st Century Nanoscience – A Handbook: Public Policy, Education, and Global Trends (Volume Ten), Virtual Nanoworlds for Learning , s. 7-1-7-14 Vidare till DOI

Relaterad information Visa/dölj innehåll