07 juli 2020

Ett internationellt forskningsprojekt där LiU deltar visar preliminärt att svenska studenter följer myndigheternas rekommendationer om hygien, men inte om social distansering.

person tvättar händer AlexRaths

Linköpings universitet medverkar i ett internationellt forskningsprojekt där man undersöker hur studenter reagerat på de åtgärder som införts med anledning av covid 19-pandemin. Det är situationen i tio länder som studeras, förutom Sverige, Portugal, Nederländerna, Italien, Irland, Indien, Frankrike, Spanien, Colombia och Belgien.

De två LiU-forskare som deltar i studien är Karl Wennberg, professor vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling och Srebrenka Letina, postdoktor vid samma institution.

– Vi försöker ta reda på hur studenter mår och hur de reagerat på de enorma förändringar som skett i samhället. Alla universitet och högskolor har i princip varit stängda under våren, berättar Karl Wennberg. 

I undersökningen har studenterna skattat hur de mår, både fysiskt och psykiskt. Forskarna har även ställt frågor om hur studenterna förhåller sig till myndigheternas rekommendationer, framförallt de som gäller hygien och social distansering.

– Vi kan se stora skillnader mellan de olika länderna. De svenska studenterna är, tillsammans med de spanska, bäst när det gäller hygien, alltså att tvätta händerna. Men samtidigt är de svenska sämst när det gäller social distansering, säger Karl Wennberg.

Spanien är bäst även på social distansering.

– Spanska studenter verkar ha tagit det här på stort allvar och det kan man förstå för de har i princip varit inlåsta under en lång tid.

En annan fråga som undersökts är hur mycket pandemin fått studenterna att ändra beteende.

–  Vi ser att i Portugal och Irland har de förändrat sitt beteende mycket, jämfört med innan covid 19. Medan man i Belgien, Indien och framförallt Sverige inte förändrat sitt beteende särskilt mycket.

Situationen i Sverige skiljer sig ifrån många andra länder då vi haft rekommendationer istället för tvingande lagar. Undersökningen tittar på hur rekommendationerna uppfattats. Ser studenterna dem som något man borde följa eller som något man måste följa?

Karl Wennberg menar att studien kan ge viktig kunskap för utvärdering av olika pandemistrategier.

–  I Sverige har det gjorts en del opinionsundersökningar, men det forskas väldigt lite på det här, vilket är problematiskt, säger han.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.