03 juni 2019

Kristofer Hedman, forskare på Institutionen för medicin och hälsa, har en postdoktorstjänst vid Stanford University i Kalifornien. Nyligen blev en studie, som han ledde, om högt blodtryck hos elitidrottare accepterad i tidsskriften Heart.

Elitidrottare simtränar tränar i en bassäng.
Så många som en tredjedel av alla idrottare kan behöva följas upp om nya gränsvärden för blodtryck införs. Guduru Ajay Bhargav

Det enskilt viktigaste fyndet i artikeln är att nyligen uppdaterade gränsvärden, för vad som klassas som ett högt blodtryck ungdomar och vuxna, kan medföra att så många som en tredjedel av alla idrottare behöver följas upp. Kristofer Hedman säger att innan vi överväger att sänka gränsvärdena för förhöjt blodtryck hos idrottare så måste vi vara medvetna om detta.
 – Om gränserna ska sänkas, så behöver vi se över hur vi mäter blodtryck, för att undvika falska förhöjda värden på grund av slarvig mätning av blodtryck.

Många idrottare har högt blodtryck

Ett annat viktigt fynd är att en ansenlig andel av idrottarna faktiskt hade relativt höga blodtryck, oavsett vilket gränsvärde som används.
– Många av dessa individer hade också tecken på en typ av adaptation av hjärtat som i tidigare studier visat sig vara förknippat med nedsatt hjärtfunktion på sikt.
Kristofer Hedman säger att det vore intressant att följa idrottare med förhöjt blodtryck eller blodtryck i gränslandet, för att se vad som händer på sikt.
– Sådana initiativ pågår vid Stanford. Tyvärr saknas i dagsläget något liknande register i Sverige, men det vore intressant att se över möjligheterna till detta framöver.

Artikel i Heart: Blood pressure in athletic preparticipation evaluation and the implication for cardiac remodelling

Kontakt

Relaterade nyheter

Relaterad forskning

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.