08 oktober 2019

Är det farligt med högt blodtryck vid maximal ansträngning? Det beror på visar en färsk studie.

Bild på blodtrycksmätning iStock.com/Tashi-Delek

En viktig parameter för att ge prognos eller ställa diagnos för en rad sjukdomar är att kontrollera just blodtrycket under ett arbetsprov. En ny studie, ledd av LiU-forskare Kristofer Hedman, visar att högt blodtryck vid maxarbete inte ensidigt kan tolkas som en hälsorisk, utan att det också kan vara ett tecken på bra kondition.

Under sin postdoktorstjänst vid Stanford University har Kristofer Hedman utvecklat ett nytt sätt att tolka blodtrycksreaktionen, som innebär att man tar i beaktande både belastningen som testpersonen utsätts för och blodtrycket under arbete.

– Ju mer man orkar och presterar, desto högre blodtryck når man oftast upp till. Och bättre kondition är i sig positivt för överlevnad, säger Kristofer Hedman.

Studien omfattar drygt 7 500 män som har utfört tester på löpband och följts upp mellan åren 1987 till 2018. Högt blodtryck vid slutet av ett arbetsprov, det vill säga när testpersonerna är maximalt ansträngda, är relaterat till minskad risk för död under 20 års uppföljning. Däremot visar studien att en större ökning av blodtrycket per belastningsökning är relaterat till högre risk för död.

– Resultaten visar att om vi ska använda blodtrycket under arbete i prognostiskt syfte behöver vi ta hänsyn till hur hårt personen anstränger sig, något som i regel inte alls görs idag, avslutar Kristofer Hedman.

Länk till artikel (European Journal of Preventive Cardiology)
Länk till video-sammanfattning (Youtube)


Kontakt

Relaterade nyheter 

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.

Kvinnlig professor håller i en fejkad nyfödd bäbis, avsedd för undervisning.

Individanpassad förlossning målet för ny studie

Kan ett nytt verktyg med uppdaterade riktlinjer för hur en förlossning går framåt och med betoning på kvinnan i centrum bidra till en mer individanpassad förlossningsvård? En studie som får 19 miljoner kronor från Vetenskapsrådet ska undersöka det.