08 oktober 2019

Är det farligt med högt blodtryck vid maximal ansträngning? Det beror på visar en färsk studie.

Bild på blodtrycksmätning
iStock.com/Tashi-Delek

En viktig parameter för att ge prognos eller ställa diagnos för en rad sjukdomar är att kontrollera just blodtrycket under ett arbetsprov. En ny studie, ledd av LiU-forskare Kristofer Hedman, visar att högt blodtryck vid maxarbete inte ensidigt kan tolkas som en hälsorisk, utan att det också kan vara ett tecken på bra kondition.

Under sin postdoktorstjänst vid Stanford University har Kristofer Hedman utvecklat ett nytt sätt att tolka blodtrycksreaktionen, som innebär att man tar i beaktande både belastningen som testpersonen utsätts för och blodtrycket under arbete.

– Ju mer man orkar och presterar, desto högre blodtryck når man oftast upp till. Och bättre kondition är i sig positivt för överlevnad, säger Kristofer Hedman.

Studien omfattar drygt 7 500 män som har utfört tester på löpband och följts upp mellan åren 1987 till 2018. Högt blodtryck vid slutet av ett arbetsprov, det vill säga när testpersonerna är maximalt ansträngda, är relaterat till minskad risk för död under 20 års uppföljning. Däremot visar studien att en större ökning av blodtrycket per belastningsökning är relaterat till högre risk för död.

– Resultaten visar att om vi ska använda blodtrycket under arbete i prognostiskt syfte behöver vi ta hänsyn till hur hårt personen anstränger sig, något som i regel inte alls görs idag, avslutar Kristofer Hedman.

Länk till artikel (European Journal of Preventive Cardiology)
Länk till video-sammanfattning (Youtube)


Kontakt

Relaterade nyheter 

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.