Högt blodtryck vid maxarbete kan vara gott tecken 

Är det farligt med högt blodtryck vid maximal ansträngning? Det beror på visar en färsk studie.

iStock.com/Tashi-Delek

En viktig parameter för att ge prognos eller ställa diagnos för en rad sjukdomar är att kontrollera just blodtrycket under ett arbetsprov. En ny studie, ledd av LiU-forskare Kristofer Hedman, visar att högt blodtryck vid maxarbete inte ensidigt kan tolkas som en hälsorisk, utan att det också kan vara ett tecken på bra kondition.

Under sin postdoktorstjänst vid Stanford University har Kristofer Hedman utvecklat ett nytt sätt att tolka blodtrycksreaktionen, som innebär att man tar i beaktande både belastningen som testpersonen utsätts för och blodtrycket under arbete.

– Ju mer man orkar och presterar, desto högre blodtryck når man oftast upp till. Och bättre kondition är i sig positivt för överlevnad, säger Kristofer Hedman.

Studien omfattar drygt 7 500 män som har utfört tester på löpband och följts upp mellan åren 1987 till 2018. Högt blodtryck vid slutet av ett arbetsprov, det vill säga när testpersonerna är maximalt ansträngda, är relaterat till minskad risk för död under 20 års uppföljning. Däremot visar studien att en större ökning av blodtrycket per belastningsökning är relaterat till högre risk för död.

– Resultaten visar att om vi ska använda blodtrycket under arbete i prognostiskt syfte behöver vi ta hänsyn till hur hårt personen anstränger sig, något som i regel inte alls görs idag, avslutar Kristofer Hedman.

Länk till artikel (European Journal of Preventive Cardiology)
Länk till video-sammanfattning (Youtube)


Kontakt

Relaterade nyheter 

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU