Vad får ett liv kosta?

Jag studerar de etiska frågor som väcks vid fördelning av vårdens begränsade resurser. Jag arbetar även med att studera och utveckla metoder för hur vården ska analysera användningen av sina metoder när det gäller etiska aspekter.

Aktuella projekt

  • Etiska aspekter på personcentrerad vård - FORTE-program i samverkan med KI, KTH, Stockholms universitet, Göteborgs universitet och Högskolan i Borås.
  • Utveckling av ett forskningsprogram inom prioriteringsområdet tillsammans med samverkanspartners vid Karolinska institutet, Stockholms universitet och KTH. 
  • Utveckling av den nationella modellen för öppna prioriteringar

Uppdrag

Etisk rådgivare vid TLV, SBU, Socialstyrelsen och NT-rådet

Utbildning

Filosofie doktor i praktisk filosofi, 2002

Övrigt

I internationell media 2018 – JHPM Journal: Prioritising, Ranking and Resource Implementation

Senaste publikationer

2023

2022

Nyheter

Forskningsverksamhet

Den etiska plattformen för prioriteringar

Principer för prioriteringar

Sedan 1997 är det etiska plattformen för prioritering en del av hälso- och sjukvårdslagen. Den styr hur resurser fördelas inom den offentliga sjukvården. Plattformen tar upp tre etiska principer som styr prioriteringar i vården och fungerar som ett stöd i konkreta prioriteringssituationer. Hör mer om plattformen och principerna i videon med professor Lars Sandman, föreståndare för Prioriteringscentrum. Du kan även läsa mer om principerna nedan. Manus till videon finns här.

Organisation