Vad får ett liv kosta?

Jag studerar de etiska frågor som väcks vid fördelning av vårdens begränsade resurser. Jag arbetar även med att studera och utveckla metoder för hur vården ska analysera användningen av sina metoder när det gäller etiska aspekter.

Aktuella projekt

  • Etiska aspekter på personcentrerad vård - FORTE-program i samverkan med KI, KTH, Stockholms universitet, Göteborgs universitet och Högskolan i Borås.
  • Utveckling av ett forskningsprogram inom prioriteringsområdet tillsammans med samverkanspartners vid Karolinska institutet, Stockholms universitet och KTH. 
  • Utveckling av den nationella modellen för öppna prioriteringar

Uppdrag

Etisk rådgivare vid TLV, SBU, Socialstyrelsen och NT-rådet

Utbildning

Filosofie doktor i praktisk filosofi, 2002

Övrigt

Läkemedelsprisutredningen 2017

I internationell media 2018 - JHPM Journal: Prioritising, Ranking and Resource Implementation

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

Wija Oortwijn, Don Husereau, Julia Abelson, Edwine Barasa, Diana Dana Bayani, Vania Canuto Santos, Anthony Culyer, Karen Facey, David Grainger, Katharina Kieslich, Daniel Ollendorf, Andres Pichon-Riviere, Lars Sandman, Valentina Strammiello, Yot Teerawattananon (2022) Designing and Implementing Deliberative Processes for Health Technology Assessment: A Good Practices Report of a Joint HTAi/ISPOR Task Force International Journal of Technology Assessment in Health Care , Vol. 38 , s. 1-16 Vidare till DOI

Nyheter Visa/dölj innehåll

Senaste publikationer Visa/dölj innehåll

2022

Wija Oortwijn, Don Husereau, Julia Abelson, Edwine Barasa, Diana Dana Bayani, Vania Canuto Santos, Anthony Culyer, Karen Facey, David Grainger, Katharina Kieslich, Daniel Ollendorf, Andres Pichon-Riviere, Lars Sandman, Valentina Strammiello, Yot Teerawattananon (2022) Designing and Implementing Deliberative Processes for Health Technology Assessment: A Good Practices Report of a Joint HTAi/ISPOR Task Force International Journal of Technology Assessment in Health Care , Vol. 38 , s. 1-16 Vidare till DOI

Forskningsverksamhet Visa/dölj innehåll

Relaterat material Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll

Den etiska plattformen för prioriteringar Visa/dölj innehåll

Den etiska plattformen för prioriteringar orsakar emellanåt huvudbry kring hur den ska tillämpas i praktiken. Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdsetik, gör plattformen mer handfast i denna informationsfilm. Filmen är ca 9 minuter.