Vad får ett liv kosta?

Jag studerar de etiska frågor som väcks vid fördelning av vårdens begränsade resurser. Jag arbetar även med att studera och utveckla metoder för hur vården ska analysera användningen av sina metoder när det gäller etiska aspekter.

Aktuella projekt

  • Etiska aspekter på personcentrerad vård - FORTE-program i samverkan med KI, KTH, Stockholms universitet, Göteborgs universitet och Högskolan i Borås.
  • Utveckling av ett forskningsprogram inom prioriteringsområdet tillsammans med samverkanspartners vid Karolinska institutet, Stockholms universitet och KTH. 
  • Utveckling av den nationella modellen för öppna prioriteringar

Uppdrag

Etisk rådgivare vid TLV, SBU, Socialstyrelsen och NT-rådet

Utbildning

Filosofie doktor i praktisk filosofi, 2002

Övrigt

Läkemedelsprisutredningen 2017

I internationell media 2018 - JHPM Journal: Prioritising, Ranking and Resource Implementation

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

NyheterVisa/dölj innehåll

Senaste publikationerVisa/dölj innehåll

2021

ForskningsverksamhetVisa/dölj innehåll

Relaterat materialVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll

Den etiska plattformen för prioriteringarVisa/dölj innehåll

Den etiska plattformen för prioriteringar orsakar emellanåt huvudbry kring hur den ska tillämpas i praktiken. Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdsetik, gör plattformen mer handfast i denna informationsfilm. Filmen är ca 9 minuter.