Fotografi av Lars Sandman

Lars Sandman

Professor

Föreståndare för Prioriteringscentrum. Min forskningsinriktning är organisationsetik inom hälso- och sjukvården med fokus på prioriteringar och etisk analys av vårdens metoder.

Vad får ett liv kosta?

Jag studerar de etiska frågor som väcks vid fördelning av vårdens begränsade resurser. Jag arbetar även med att studera och utveckla metoder för hur vården ska analysera användningen av sina metoder när det gäller etiska aspekter.

Aktuella projekt

  • Etiska aspekter på personcentrerad vård - FORTE-program i samverkan med KI, KTH, Stockholms universitet, Göteborgs universitet och Högskolan i Borås.
  • Utveckling av ett forskningsprogram inom prioriteringsområdet tillsammans med samverkanspartners vid Karolinska institutet, Stockholms universitet och KTH. 
  • Utveckling av den nationella modellen för öppna prioriteringar

Uppdrag

Etisk rådgivare vid TLV, SBU, Socialstyrelsen och NT-rådet

Utbildning

Filosofie doktor i praktisk filosofi, 2002

Övrigt

I internationell media 2018 – JHPM Journal: Prioritising, Ranking and Resource ImplementationSenaste publikationer

2024

Liam Strand, Lars Sandman, Emil Persson, David Andersson, Ann-Charlotte Nedlund, Gustav Tinghög (2024) Withdrawing versus Withholding Treatments in Medical Reimbursement Decisions: A Study on Public Attitudes Medical decision making Vidare till DOI
Lars Sandman, Jan Liliemark, Erik Gustavsson, Martin Henriksson (2024) Is a larger patient benefit always better in healthcare priority setting? Medicine, Health care and Philosophy Vidare till DOI
Emma Bergstedt, Lars Sandman, Ann-Charlotte Nedlund (2024) Consolidating political leadership in healthcare: a mediating institution for priority-setting as a political strategy in a local health system Health Economics, Policy and Law Vidare till DOI
Iestyn Williams, Lydia Kapiriri, Claudia-Marcela Velez, Bernardo Aguilera, Marion Danis, Beverley Essue, Susan Goold, Mariam Noorulhuda, Elysee Nouvet, Donya Razavi, Lars Sandman (2024) How did European countries set health priorities in response to the COVID-19 threat? A comparative document analysis of 24 pandemic preparedness plans across the EURO region Health Policy, Vol. 141, Artikel 104998 Vidare till DOI
My Eklund Saksberg, Therese Bielsten, Suzanne Cahill, Tiny Jaarsma, Ann-Charlotte Nedlund, Lars Sandman, Pier Jaarsma (2024) Nurses' priority-setting for older nursing home residents during COVID-19 Nursing Ethics Vidare till DOI

Nyheter

Forskningsverksamhet

Den etiska plattformen för prioriteringar

Principer för prioriteringar

Sedan 1997 är det etiska plattformen för prioritering en del av hälso- och sjukvårdslagen. Den styr hur resurser fördelas inom den offentliga sjukvården. Plattformen tar upp tre etiska principer som styr prioriteringar i vården och fungerar som ett stöd i konkreta prioriteringssituationer. Hör mer om plattformen och principerna i videon med professor Lars Sandman, föreståndare för Prioriteringscentrum. Du kan även läsa mer om principerna nedan. Manus till videon finns här.

Organisation