Fotografi av Lars Sandman

Lars Sandman

Professor

Föreståndare för Prioriteringscentrum. Min forskningsinriktning är organisationsetik inom hälso- och sjukvården med fokus på prioriteringar och etisk analys av vårdens metoder.

Vad får ett liv kosta?

Jag studerar de etiska frågor som väcks vid fördelning av vårdens begränsade resurser. Jag arbetar även med att studera och utveckla metoder för hur vården ska analysera användningen av sina metoder när det gäller etiska aspekter.

Aktuella projekt

  • Etiska aspekter på personcentrerad vård - FORTE-program i samverkan med KI, KTH, Stockholms universitet, Göteborgs universitet och Högskolan i Borås.
  • Utveckling av ett forskningsprogram inom prioriteringsområdet tillsammans med samverkanspartners vid Karolinska institutet, Stockholms universitet och KTH. 
  • Utveckling av den nationella modellen för öppna prioriteringar

Uppdrag

Etisk rådgivare vid TLV, SBU, Socialstyrelsen och NT-rådet

Utbildning

Filosofie doktor i praktisk filosofi, 2002

Övrigt

I internationell media 2018 – JHPM Journal: Prioritising, Ranking and Resource ImplementationSenaste publikationer

2023

Lars Sandman, Eva Arvidsson (2023) Förslag till modell för horisontell prioritering inom hälso- och sjukvård: Rapport från Nationell expertgrupp för horisontella prioriteringar
Erik Gustavsson, Niklas Juth, Gerd Larfars, Pauline Raaschou, Lars Sandman (2023) Should relational effects be considered in health care priority setting? Bioethics Vidare till DOI
Lars Sandman, Jan Liliemark (2023) Should Severity Assessments in Healthcare Priority Setting be Risk- and Time-Sensitive? Health Care Analysis Vidare till DOI
Carl Tollef Solberg, Mathias Barra, Lars Sandman, Bjorn Hoffmann (2023) Severity as a moral qualifier of malady BMC Medical Ethics, Vol. 24, Artikel 25 Vidare till DOI
Lars Sandman (2023) Etisk analys av omdiagnostisering

Nyheter

Forskningsverksamhet

Den etiska plattformen för prioriteringar

Principer för prioriteringar

Sedan 1997 är det etiska plattformen för prioritering en del av hälso- och sjukvårdslagen. Den styr hur resurser fördelas inom den offentliga sjukvården. Plattformen tar upp tre etiska principer som styr prioriteringar i vården och fungerar som ett stöd i konkreta prioriteringssituationer. Hör mer om plattformen och principerna i videon med professor Lars Sandman, föreståndare för Prioriteringscentrum. Du kan även läsa mer om principerna nedan. Manus till videon finns här.

Organisation