Kurs i att undervisa om våld mot barn

Barnafrid ger uppdragsutbildningen ”Att undervisa om våld mot barn i universitets- och högskolans utbildningar” (3 hp).

Bok med bokmärken.

Kursen ”Att undervisa om våld mot barn i universitets- och högskolans utbildningar” riktar sig till för dig som ska utbilda universitets- eller högskolestudenter i det nya examensmålet: Att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen är ett stöd för dig som behöver öka din kunskap inom området våld mot barn och den hålls online. Kursen pågår totalt tre heldagar och omfattar 3 högskolepoäng. Den ges vid Linköpings universitet, inom Nationellt centrum för kunskap om våld mot barn, vid Institutionen för biologiska och kliniska vetenskaper (BKV). 

Kursens innehåll

• Teorigenomgångar om området våld mot barn (till exempel förekomst och konsekvenser), barns rättigheter, etik, juridik och myndighetssamverkan.
• Pedagogiska verktyg för att planera och genomföra utbildningsmoment
• Praktiska resurser och stöd till lärare och studenter.
• Diskussion och reflektioner kring attityder och värderingar inom området ”våld mot barn”.

Aktivt deltagande

De första två dagarna innefattar aktivt deltagande via webben i seminarier, diskussioner och workshop. Därefter skriver kursdeltagarna individuella examinationsuppgifter som presenteras och diskuteras vid det uppföljande tillfället. Examinationsuppgiften fokuserar på att planera ett eget undervisningsmoment i examensmålet. Kursen är en uppdragsutbildning och är endast öppen för lärare på universitet och högskolor och ges på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten.

Anmälan

Du som ska arbeta med det nya examensmålet i undervisningen är varmt välkommen till kursen! Mer information och länk till anmälan hittar du på utbildningens sida: Uppdragsutbildning - Undervisa om våld mot barn

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU