31 maj 2020

Barnafrid ger uppdragsutbildningen ”Att undervisa om våld mot barn i universitets- och högskolans utbildningar” (3 hp).

Bok med bokmärken.

Kursen ”Att undervisa om våld mot barn i universitets- och högskolans utbildningar” riktar sig till för dig som ska utbilda universitets- eller högskolestudenter i det nya examensmålet: Att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen är ett stöd för dig som behöver öka din kunskap inom området våld mot barn och den hålls online. Kursen pågår totalt tre heldagar och omfattar 3 högskolepoäng. Den ges vid Linköpings universitet, inom Nationellt centrum för kunskap om våld mot barn, vid Institutionen för biologiska och kliniska vetenskaper (BKV). 

Kursens innehåll

• Teorigenomgångar om området våld mot barn (till exempel förekomst och konsekvenser), barns rättigheter, etik, juridik och myndighetssamverkan.
• Pedagogiska verktyg för att planera och genomföra utbildningsmoment
• Praktiska resurser och stöd till lärare och studenter.
• Diskussion och reflektioner kring attityder och värderingar inom området ”våld mot barn”.

Aktivt deltagande

De första två dagarna innefattar aktivt deltagande via webben i seminarier, diskussioner och workshop. Därefter skriver kursdeltagarna individuella examinationsuppgifter som presenteras och diskuteras vid det uppföljande tillfället. Examinationsuppgiften fokuserar på att planera ett eget undervisningsmoment i examensmålet. Kursen är en uppdragsutbildning och är endast öppen för lärare på universitet och högskolor och ges på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten.

Anmälan

Du som ska arbeta med det nya examensmålet i undervisningen är varmt välkommen till kursen! Mer information och länk till anmälan hittar du på utbildningens sida: Uppdragsutbildning - Undervisa om våld mot barn

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

En man som håller händerna runt en illustration av ett hjärta.

Pristagaren: ” Jag vill lära mig så mycket som möjligt om hur kroppen fungerar”

Tino Ebbers är 2024 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten. Hans forskning befinner sig i gränslandet mellan medicin och teknik och fokuserar på sjukdomar i hjärtat och blodkärlen.

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.