Kurs i att undervisa om våld mot barn

I höst ger Barnafrid LiU distansutbildningen ”Att undervisa om våld mot barn i universitets- och högskolans utbildningar” (3 hp). 

Bok med bokmärken.

Kursen ”Att undervisa om våld mot barn i universitets- och högskolans utbildningar” riktar sig till personer (lärare/programansvariga/kursansvariga) som ska utbilda studenter i det nya examensmålet: Att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Kursen ges vid Linköpings universitet, inom Institutionen för biologiska och kliniska vetenskaper (BKV). Den är ett stöd för lärare som behöver öka sin kunskap inom området våld mot barn och som funderar över hur undervisningen ska genomföras.
Deltagarna kommer bland annat att få stöd i att identifiera lärandemål, välja pedagogisk metod, och att planera undervisningen.

Kursens innehåll

• Teorigenomgångar om området våld mot barn (till exempel förekomst och konsekvenser), barns rättigheter, etik, juridik och myndighetssamverkan.
• Pedagogiska verktyg för att planera och genomföra utbildningsmoment
• Praktiska resurser och stöd till lärare och studenter.
• Diskussion och reflektioner kring attityder och värderingar inom området ”våld mot barn”.

Kursen är en distansutbildning som ges hösten 2020 och pågår totalt tre heldagar:
25 augusti kl. 9.00-16.00
26 augusti kl. 9.00-16.00
22 september kl. 9.00-16.00

Aktivt deltagande

De första två dagarna innefattar aktivt deltagande via webben i seminarier, diskussioner och workshop. Därefter skriver kursdeltagarna individuella examinationsuppgifter som presenteras och diskuteras vid det uppföljande tillfället. Examinationsuppgiften fokuserar på att planera ett eget undervisningsmoment i examensmålet.
Kursen är en uppdragsutbildning och är endast öppen för lärare på universitet och högskolor och ges på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten.

Anmälan

Du som ska arbeta med det nya examensmålet i undervisningen är varmt välkomen till kursen! Mer information och länk till anmälan hittar du här (länk till LiU): Uppdragsutbildning - Undervisa om våld mot barn

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll

Senaste nytt från LiU
Visa/dölj innehåll