Fotografi av Lisa Lundin

Lisa Lundin

Doktorand

Min forskning handlar om hur digitalisering påverkar alla delar av en verksamhet och i synnerhet hur digitalisering kan förändra interaktioner mellan kunder och företag och hur kunder upplever digitala erbjudanden. 

Om mig

Digitalization for Growth

Min forskning handlar främst om digitalisering av interaktioner mellan kunder och företag genom hela kundresan, innan, under och efter ett köp och speciellt i Business-to-Business (B2B) kontext. Jag studerar hur B2B-företag kan utnyttja digital teknik för att hantera hela kundresan.

Just nu utför jag studier som handlar om hur digitaliseringen slår igenom i alla delar av verksamheten, förändrar hur kunder interagerar med företag och deras erbjudanden, vilket kräver nya marknadsföringsaktiviteter och företag måste anpassa sig till dessa förändringar för att dra nytta av de nya möjligheterna.


Forskning

Forskningsinriktning och intressen

Kundresor

Värde kan skapas under hela den så kallade kundresan, vilket kan förklaras som alla kontaktpunkter över tid mellan en leverantör och en kund, före, under och efter faktiska köp

Kontaktpunkter

när kunden är i kontakt med leverantören eller dess erbjudande, digitalt eller fysiskt och som tillsammans utgör den totala kundupplevelsen.

 

Digitalisering

Framsteg inom digitala tjänster och användning av digital teknik blir allt viktigare verktyg i en lång rad branscher i takt med att företag hittar nya sätt att interagera med kunder för att skapa värde. Företag måste därför kunna identifiera, planera och underlätta möjligheter till värdeskapande i syfte att engagera kunder vid relevanta kontaktpunkter för att bygga värdefulla affärsrelationer.

Publikationer

2023

Lisa Lundin, Daniel Kindström (2023) Digitalizing customer journeys in B2B markets Journal of Business Research, Vol. 157, Artikel 113639 Vidare till DOI

2022

Harald Brege, Lisa Lundin, Daniel Kindström (2022) Multiactor touchpoints in the customer journey

Organisation

Nyheter