Elevassistenters uppdrag i svensk skola

Lärare och elev.
FatCamera

Elevassistenters uppdrag i svensk skola: Hur går det och enligt vem? Det är frågor som ställs i detta forskningsprojekt. Vi vill bidra med kunskaper om möjligheter och hinder i elevassistenters arbete i syfte att utveckla och stärka yrkesrollen.

Elevassistenter är en stor yrkesgrupp inom skola och fritidshem idag. Men kunskapen om vad de gör och hur det går för dem och deras elever är liten. I vår studie intresserar vi oss främst för elevassistenter som arbetar specialpedagogiskt för elever i behov av särskilt stöd. Det är till exempel vanligt att elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har en elevassistent, men det finns inte tillräckligt med forskning om hur det fungerar. Därför ska vi intervjua elevassistenter, lärare, rektorer, speciallärare och specialpedagoger i skola och fritidshem om deras uppfattningar om yrkesrollen. Och vi ska också intervjua elever som har en elevassistent och deras vårdnadshavare om deras erfarenheter. Vi vill nå fram till en heltäckande bild av elevassistenters yrkesroll från olika perspektiv, och bidra med kunskaper som bygger på kvalitativ forskning om erfarenheter och uppfattningar.

Möjligheter och hinder

Den begränsade svenska och internationella forskning som finns visar att elevassistenter kan ha stor betydelse för elever i behov av särskilt stöd. Elevassistenter kan stödja både pedagogiskt och socialt. Men det finns också risker med avseende på lärande, didaktik och inkludering. Att i en bred intervjustudie studera uppfattningar och erfarenheter av samverkan och olika dilemman är centralt i projektet, och har inte gjorts tidigare.

Undersöker elevassistenternas arbete ur olika perspektiv

I detta projekt syftar vi således till att bidra med kunskap om elevassistenters uppdrag i grundskola och fritidshem, med avseende på elever i behov av särskilt stöd. Vi kommer att undersöka elevassistenternas arbete ur fyra perspektiv: 1) elevassistenterna själva, 2) skolans specialpedagogiska organisation, inklusive rektorer, specialpedagoger och speciallärare, 3) vårdnadshavare till elever som har en elevassistent och 4) eleverna själva. Vi ska genomföra en kvalitativ intervjustudie och intervjuerna kommer att analyseras med hjälp av konstruktivistiskt grundad teori. Det blir därför möjligt att jämföra perspektiven och bidra med specifik kunskap om elevassistenters professionella relationer och arbetssituation samt fördjupa förståelsen för eleverna och deras vårdnadshavare i deras samspel med assistenterna. Denna kunskap är viktig för att på ett nyanserat sätt diskutera och utveckla elevassistenters uppdrag som en specialpedagogisk åtgärd.

Kontakt

Forskare

Organisation