Publikationer

2021

2020

Anders Hallqvist, Louise Malmström, Filippa Millenberg (2020) Vad är en folkhögskola? Om folkhögskolan: En särskild utbildningsform för vuxna, s. 47-66
Anders Hallqvist, Louise Malmström, Filippa Millenberg (2020) Vad är en folkhögskola? Om vuxenutbildning och vuxnas studier: en grundbok, s. 121-140

Nyheter