Fakultetsledning vid Medicinska fakulteten

I fakultetsledningen ingår dekanus Johan Dabrosin Söderholm, vicedekaner Malin Lindqvist Appell och Anna Strömberg och prodekanus Fredrik Elinder. Kanslicheferna Anette Philipsson och Marie Jansson medverkar också vid ledningens sammanträden.

Dekanus Johan D. Söderholm

Johan Dabrosin Söderholm är professor i kirurgi. Hans forskning handlar om uppkomstmekanismer för sjukdomsgruppen kronisk inflammatorisk tarmsjukdom, framför allt Crohns sjukdom och ulcerös coli.
 

Prodekanus Fredrik Elinder

Fredrik Elinder är professor i molekylär neurobiologi och ordförande i Forsknings- och Forskarutbildningsnämnden vid Medicinska fakulteten. 
 

Vicedekan Malin Lindqvist Appell

Malin Lindqvist Appell är biträdande professor och ordförande i Utbildningsnämnden vid Medicinska fakulteten. Hon jobbar också med kvalitetsfrågor och arbete gentemot de övriga fakulteterna på LiU.
 

Vicedekan Anna Strömberg

Anna Strömberg är professor i omvårdnad. Hon jobbar med samverkan mot sjukvården i Kompetensrådet, VFU-rådet för kommunal hälso- och sjukvård och Universitetssjukhusvårdsberedningen. Hon har tidigare varit ordförande i anställningsnämnden för docenturärenden och befordringar.

 

Kanslichef Anette Philipsson

Kanslichefen informerar och samordnar arbetet inom fakultetens enheter: Fakultetskansliet, Studentenheten, Clinicum, Core Facility, Forum Östergötland, Biobanksfaciliteten och Centrum för biomedicinska resurser. Kanslichefen medverkar i flera organ såsom fakultetsledningen, Medfaks ledningsråd, LiUs kanslichefsgrupp och de organ som verkar för samverkan inom Region Östergötland och hela Sydöstra sjukvårdsregionen.

Kontakta fakultetsledningen
Visa/dölj innehåll

Fakultetskollegium
Visa/dölj innehåll

Relaterade länkar
Visa/dölj innehåll