I fakultetsledningen ingår dekanus Lena Jonasson, prodekanerna Anna Strömberg, Malin Lindqvist Appell och Anders Fridberger. Kanslicheferna Anette Philipsson och Marie Jansson medverkar också vid ledningens sammanträden.

Dekan Lena Jonasson

Lena Jonasson är professor och överläkare i kardiologi.

Prodekan för forskning och forskarutbildning Anna Strömberg

Anna Strömberg är professor i omvårdnad. Hon jobbar med samverkan mot sjukvården i Kompetensrådet, VFU-rådet för kommunal hälso- och sjukvård och Universitetssjukhusvårdsberedningen. Hon har tidigare varit ordförande i anställningsnämnden för docenturärenden och befordringar.

Prodekan för forskning och infrastruktur Anders Fridberger

Anders Fridberger är professor i neurovetenskap med inriktning mot hörselforskning.

Prodekan för utbildning Malin Lindqvist Appell

Malin Lindqvist Appell är biträdande professor och ordförande i Utbildningsnämnden vid Medicinska fakulteten. Hon jobbar också med kvalitetsfrågor och arbete gentemot de övriga fakulteterna på LiU.

Vicedekan för utbildning Jan-Erik Karlsson

Jan-Erik Karlsson är biträdande professor. Vicedekan för utbildning har särskilt ansvar för verksamhetsintegrerat lärande samt utveckling av läkarprogrammet.

Kanslichef Anette Philipsson

Kanslichefen informerar och samordnar arbetet inom fakultetens enheter: Fakultetskansliet, Studentenheten, Clinicum, Core Facility, Forum Östergötland, Biobanksfaciliteten och Centrum för biomedicinska resurser. Kanslichefen medverkar i flera organ såsom fakultetsledningen, Medfaks ledningsråd, LiUs kanslichefsgrupp och de organ som verkar för samverkan inom Region Östergötland och hela Sydöstra sjukvårdsregionen.

Kontakta fakultetsledningen

Fakultetskollegium

Tider och möteslänkar till Fakultetskollegium hittar du på Liunet (inloggning krävs). 

Alla anställda får också inbjudan via Outlook-kalender.

Relaterade länkar