Fakultetsledning vid Medicinska fakulteten

I fakultetsledningen ingår dekanus Johan Dabrosin Söderholm, vicedekaner Malin Lindqvist Appell och Anna Strömberg och prodekanus Fredrik Elinder. Kanslichef Anette Philipsson medverkar också vid ledningens sammanträden.

Dekanus Johan D. Söderholm

Johan Dabrosin Söderholm är professor i kirurgi. Hans forskning handlar om uppkomstmekanismer för sjukdomsgruppen kronisk inflammatorisk tarmsjukdom, framför allt Crohns sjukdom och ulcerös coli.
 

Prodekanus Fredrik Elinder

Fredrik Elinder är professor i molekylär neurobiologi och ordförande i Forsknings- och Forskarutbildningsnämnden vid Medicinska fakulteten. 
 

Vicedekan Malin Lindqvist Appell

Malin Lindqvist Appell är biträdande professor och ordförande i Utbildningsnämnden vid Medicinska fakulteten. Hon jobbar också med kvalitetsfrågor och arbete gentemot de övriga fakulteterna på LiU.
 

Vicedekan Anna Strömberg

Anna Strömberg är professor i omvårdnad. Hon jobbar med samverkan mot sjukvården i Kompetensrådet, VFU-rådet för kommunal hälso- och sjukvård och Universitetssjukhusvårdsberedningen. Hon har tidigare varit ordförande i anställningsnämnden för docenturärenden och befordringar.

 

Kanslichef Anette Philipsson

Anette Philipsson är chef för fakultetskansliet och för gruppcheferna på Studentenheten, Core Facility och Clinicum. Förutom det dagliga ledningsarbetet ingår hon i fakultetsledningen, flera organ för samverkan mellan Region Östergötland och LiU samt i LiU:s kanslichefsgrupp som under ledning av planeringsdirektören förbereder underlag till beslut åt rektors ledningsråd.

Kontakta fakultetsledningen
Visa/dölj innehåll

Fakultetskollegium
Visa/dölj innehåll

Relaterade länkar
Visa/dölj innehåll