I fakultetsledningen ingår dekan Lena Jonasson, prodekanerna Anna Strömberg, Malin Lindqvist Appell och Martin Hallbeck. Kanslicheferna Anette Philipsson och Hanna Agardh samt fakultetsråd Marie Jansson medverkar också vid ledningens sammanträden.

Dekan Lena Jonasson

Lena Jonasson är professor och överläkare i kardiologi.

Prodekan för forskning och forskarutbildning Anna Strömberg

Anna Strömberg är professor i omvårdnad. Hon jobbar med samverkan mot sjukvården i Kompetensrådet, VFU-rådet för kommunal hälso- och sjukvård och Universitetssjukhusvårdsberedningen. Hon har tidigare varit ordförande i anställningsnämnden för docenturärenden och befordringar.

Prodekan för forskning och infrastruktur Martin Hallbeck

Martin Hallbeck är professor i neuropatologi.

Prodekan för utbildning Malin Lindqvist Appell

Malin Lindqvist Appell är biträdande professor och ordförande i Utbildningsnämnden vid Medicinska fakulteten. Hon jobbar också med kvalitetsfrågor och arbete gentemot de övriga fakulteterna på Linköpings universitet.

Vicedekan för utbildning Jan-Erik Karlsson

Jan-Erik Karlsson är biträdande professor. Vicedekan för utbildning har särskilt ansvar för verksamhetsintegrerat lärande samt utveckling av läkarprogrammet.

Kanslichef Anette Philipsson

Kanslichefen informerar och samordnar arbetet inom fakultetens enheter: Fakultetskansliet, Studentenheten, Clinicum, Core Facility, Forum Östergötland, Biobanksfaciliteten och Centrum för biomedicinska resurser. Kanslichefen medverkar i flera organ såsom fakultetsledningen, Medicinska fakultetens ledningsråd, Linköpings universitets kanslichefsgrupp och de organ som verkar för samverkan inom Region Östergötland och hela Sydöstra sjukvårdsregionen.

Kontakta fakultetsledningen

Fakultetskollegium

Tider och möteslänkar till Fakultetskollegium hittar du på Liunet (inloggning krävs). 

Alla anställda får också inbjudan via Outlook-kalender.

Relaterade länkar