Fakultetsledning vid Medicinska fakulteten

I fakultetsledningen ingår dekanus Johan Dabrosin Söderholm, prodekanus Margareta Bachrach-Lindström och prodekanus Fredrik Elinder. Kanslichef Anette Philipsson medverkar också vid ledningens sammanträden.

Dekanus Johan D. Söderholm

Johan Dabrosin Söderholm är professor i kirurgi. Hans forskning handlar om uppkomstmekanismer för sjukdomsgruppen kronisk inflammatorisk tarmsjukdom, framför allt Crohns sjukdom och ulcerös coli.
 

Prodekanus Fredrik Elinder

Fredrik Elinder är professor i molekylär neurobiologi och ordförande i Forsknings- och Forskarutbildningsnämnden vid Medicinska fakulteten. 
 

Prodekanus Margareta Bachrach-Lindström

Margareta Bachrach-Lindström är docent i omvårdnad och ordförande Utbildningsnämnden vid Medicinska fakulteten. Hon har tidigare varit föreståndare för Didacticum.
 

Kanslichef Anette Philipsson

Anette Philipsson är chef för fakultetskansliet och för gruppcheferna på Studentenheten, Core Facility och Clinicum. Förutom det dagliga ledningsarbetet ingår hon i fakultetsledningen, flera organ för samverkan mellan Region Östergötland och LiU samt i LiU:s kanslichefsgrupp som under ledning av planeringsdirektören förbereder underlag till beslut åt rektors ledningsråd.

Kontakta fakultetsledningen

Fakultetskollegium

Relaterade länkar