Fotografi av Maria Arnelid

Maria Arnelid

Doktorand

Vilken typ av vård förväntas en robot ge? Jag är intresserad av hur vård som begrepp och praktik formas i utvecklingen av sociala robotar för vård av äldre vuxna.

Vårdrobotar och robotvård

Jag har en bakgrund i Socialantropologi och har tidigare studerat på Stockholms universitet och arbetat vid Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE). I mitt doktorandprojekt är jag intresserad av utvecklingen av sociala robotar för vård av äldre vuxna. Jag är specifik intresserad av vilken typ av vård som roboten är tänkt att utföra. Jag använder mig av etnografiska metoder och samarbetar med robotutvecklare i processen då sociala robotar programmeras och testas, och studerar hur de olika komponenterna av apparaten kring att utveckla robotar formar den vård som man föreställer sig att roboten ska utföra.

Publikationer

2023

Sofia Thunberg, Maria Arnelid (2023) Robot Pets for Older Adults Adopted by Over Half of Swedish Municipalities PROCEEDINGS OF THE 11TH CONFERENCE ON HUMAN-AGENT INTERACTION, HAI 2023, s. 455-457 Vidare till DOI
Sofia Thunberg, Maria Arnelid, Hannah Bradwell, Leonie Cooper, Lihui Pu (2023) Second Edition of Workshop in Care Robots for Older Adults (CROA)
Katie Winkle, Donald McMillan, Maria Arnelid, Madeline Balaam, Katherine Harrison, Ericka Johnson, Iolanda Leite (2023) Feminist Human-Robot Interaction: Disentangling Power, Principles and Practice for Better, More Ethical HRI Proceedings of the 2023 ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction, s. 72-82 Vidare till DOI

2022

Maria Arnelid, Katherine Harrison, Ericka Johnson (2022) What Does It Mean to Measure a Smile?: Assigning numerical values to emotions Valuation Studies, Vol. 9, s. 79-107 Vidare till DOI
Sofia Thunberg, Maria Arnelid, Hannah Bradwell (2022) The First Workshop on Care Robots for Older Adults

Handledare och kollegor

Organisation