Fotografi av Isabel García Velázquez

Isabel García Velázquez

Doktorand

Jag har ett forskningsintresse för autism och teknologier som använder artificiell intelligens inom vårdmiljöer. Jag utforskar specifikt hur autism förstås inom robotteknik och hur dessa idéer används i sociala robotar.

Sociala robotar och autism

Robotforskning och föreställningar om autism kretsar ofta kring potentialen för robotterapi att kunna förändra eller läka personer med autism. Ibland handlar det också om att personer på autism-spektrumet föredrar mekaniska och förutsägbara saker framför andra människor.

Denna ansats, så som den används vid utformningen av hjälpmedelsteknik och artificiella intelligenssystem inom euro-amerikansk forskning, återskapar upplysningsidel som leder till att klassificera vissa beteenden som autistiska eller som sociala bristfälliga, medan andra liknande uttryck ses som socialt accepterade.

Forskningsprojekt

Vad innebär det att bli stämplad som autistisk? Vad behöver en social robot ha för att vara användbar inom autismområdet? Hur och när uppstår en robots sociala förmåga? Hur påverkar behandlingar för autism som använder robotinteraktion vad som förstås som autism och utvecklingen av robotar som hjälper människor socialt? Genom att använda etnografiska metoder hamnar min forskning vid skärningspunkten mellan olika discipliner, där feministiska och dekoloniala studier fungerar som grundpelare för min skrivprocess.

Kontakta mig

Om du har liknande forskningsintressen kring autism och sociala robotar, vill samarbeta eller helt enkelt vill veta mer om mitt forskningsprojekt, är du välkommen att kontakta mig på isabel.garcia.velazquez@liu.se.

 

En person sitter framför en robot och läser en skärm

 

Publikationer

Forskning

Organisation

Kollegor