Sociala robotar och autism

Fler och fler forskare arbetar med att designa, utveckla och utvärdera sociala robotar som hjälpmedel i terapi för människor som diagnosticerats med autism. Inom robotforskning kretsar dock ofta föreställningar om autism dels kring potentialen hos robotterapi att förändra eller bota en person med autism, dels deras "fixering" på mekaniska minnesuppgifter.

Inom euro-amerikansk forskning och utifrån dess globala universala anspråk, rotade i upplysningsideal, används detta tillvägagångssätt i designpraxis och utvärderingsmetoder för tekniska hjälpmedel. Vissa aktiviteter, intressen och uttryck uppfattas alltså som ”udda” eller autistiska, medan andra ses som det som är ”rätt” beteende.

Forskningsprojekt

I mitt forskningsprojekt om autism och robotar frågar jag mig: vad innebär det att vara märkt som autistisk? Specifikt är jag intresserad av hur autism förstås av robotforskare idag, och hur dessa idéer tar sig uttryck i robotars design. 

Välkommen att höra av dig till mig:

Om du är intresserad om autism och sociala robotar, gillar att samarbeta eller vill veta mer så kontakta mig via isabel.garcia.velazquez@liu.se.

Publikationer

Forskning

Organisation

Handledare och kollegor