Sociala robotar och autism

Robotforskning och föreställningar om autism kretsar ofta kring potentialen hos robotterapier för att transformera eller läka en person med autism eller preferensen hos de "på spektrumet" för mekaniska och förutsägbara saker framför andra personer. Detta tillvägagångssätt, som det används i utformningen av hjälpmedel och artificiell intelligens i europeisk-amerikansk forskning, återinskriver upplysningstidens strukturer som leder till att vissa beteenden klassificeras som autistiska eller sociala brister medan andra liknande uttryck åtnjuter rationell status som socialt accepterade.

Forskningsrojekt

Vad innebär det att bli stämplad som autist? Vad behöver en social robot ha för att kunna användas vid autism? Hur och när uppstår robotens socialt interaktiva prestanda? Och hur informerar interaktioner baserade på interaktioner mellan människa och robot för ASD utvecklingen av det socialt assisterande robotikområdet? Med utgångspunkt i etnografiska metoder finner min forskning skydd vid tillfället mellan inter- och transdisciplinära tillvägagångssätt där feministiska och dekoloniala studier utgör de bostäder som ligger bakom mitt skrivande.

Nå ut

Om du har liknande forskningsintressen om autism och sociala robotar, gillar att samarbeta, eller helt enkelt vill veta mer om mitt forskningsprojekt, kontakta mig gärna på isabel.garcia.velazquez@liu.se

Publikationer Visa/dölj innehåll

Forskning Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll

Handledare och kollegor Visa/dölj innehåll