Fotografi av Maria Börjesson

Maria Börjesson

Adjungerad professor

Min drivkraft som forskare har alltid varit att bidra med förståelse för hur samhällen kan balansera välstånd, handel och fördelningseffekter med knappa resurser, klimat, olyckor och andra negativa effekter av transporter.

Transportsystem och offentligt beslutfattande

Min forskning har fokus på transportsystemet, ofta offentligt beslutsfattande, och alla transportslag. Utformning av sådant som skatter, avgifter, avregleringar och infrastrukturinvesteringar. Transportsystemet är fundamentalt för alla andra sektorer i ekonomin.

Publikationer

2023

Maria Börjesson, Disa Asplund, Carl Hamilton (2023) Optimal kilometre tax for electric vehicles Transport Policy, Vol. 134, s. 52-64 Vidare till DOI
Maria Börjesson, Marco Kouwenhoven, Gerard de Jong, Andrew Daly (2023) Can repeated surveys reveal the variation of the value of travel time over time? Transportation, Vol. 50, s. 245-284 Vidare till DOI
Maria Börjesson, Christopher Roberts (2023) The impact of company cars on car ownership Transportation Research Part A: Policy and Practice, Vol. 176, Artikel 103803 Vidare till DOI

2022

Jonas Eliasson, Maria Börjesson (2022) Costs and benefits of parking charges in residential areas Transportation Research Part B: Methodological, Vol. 166, s. 95-109 Vidare till DOI
Angelica Andersson, Leonid Engelson, Maria Börjesson, Andrew Daly, Ida Kristoffersson (2022) Long-distance mode choice model estimation using mobile phone network data Journal of Choice Modelling, Vol. 42, Artikel 100337 Vidare till DOI

Forskning

Organisation

Nyheter