Transportsystem och offentligt beslutfattande

Min forskning har fokus på transportsystemet, ofta offentligt beslutsfattande, och alla transportslag. Utformning av sådant som skatter, avgifter, avregleringar och infrastrukturinvesteringar. Transportsystemet är fundamentalt för alla andra sektorer i ekonomin.

Publikationer

2023

2022

2021

Forskning

Organisation

Nyheter