Transportsystem och offentligt beslutfattande

Min forskning har fokus på transportsystemet, ofta offentligt beslutsfattande, och alla transportslag. Utformning av sådant som skatter, avgifter, avregleringar och infrastrukturinvesteringar. Transportsystemet är fundamentalt för alla andra sektorer i ekonomin.

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

2021

Forskning Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll