26 november 2021

Tio forskare från Linköpings universitet tilldelas medel från Formas forskarråd. Projekten handlar om allt från digital inkludering och hållbar stadsomvandling till migration av hushållsarbetare.

Bilden är tagen i marknivå, miljön speglar sig i en vattenpöl. Gula höstlöv ligger på marken. I bakgrunden syns en cyklist på och en campusbyggnad. Charlotte Perhammar

Formas har inom ramen för den öppna utlysningen i år beslutat att finansiera 189 projekt om totalt 630 miljoner kronor för forskning som kan bidra till att nå en hållbar utveckling.

Sex forskare vid LiU har ansökt om bidrag för ”Forskningsprojekt” och fyra för bidragsformen ”Forskare tidigt i karriären”. De som sökt bidrag för forskningsprojekt får alla drygt tre miljoner kronor var. Dessa forskare är:

  • Elin Wihlborg, institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Projekt: ”Digital inkludering - Analyser Policyer Praktiker”.
  • Paula Mählck, institutionen för kultur och samhälle. Projekt: Arbete till varje pris? En etnografiskt undersökning av migrationsindustrin av hushållsarbetare mellan Kenya och Gulfstaterna
  • Teresia Svensson, institutionen för tema. Projekt: Exponering av halogenerade organiska föreningar via mat.
  • David Bastviken vid institutionen för Tema. Projekt: Desinfektionsbiprodukter i dricksvatten – nya ansatser för att kartlägga och reducera exponering.
  • Stefan Anderberg, institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Projekt: Hållbar stadsomvandling - Om att integrera innovativ infrastrukturteknik i stadsplaningsprocesser.
  • Maria Bratt Börjesson, institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Projekt: Hur påverkas bilresande och bilinnehav av bättre kollektivtrafik, järnväg och väginvesteringar i stad och land?

De forskare som beviljats bidragsformen ”Forskare tidigt i karriären” är:

  • Benjamin Jarvis, institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, tilldelas nära fyra miljoner kronor. Projekt: Ett bostadslandskap i förvandling: hur bostadsbyggande och ombildning till bostadsrätt påverkar bostadssegregerande processer.
  • Renee Kroon, institutionen för teknik och naturvetenskap, tilldelas fyra miljoner kronor. Projekt: Enzymkatalys för hållbar syntes av konjugerade monomerer.
  • Therese Asplund, institutionen för Tema, tilldelas 3,3 miljoner kronor. Projekt: Att uppleva inre transformation för klimat och hållbarhet - berättelser om jagets samhörighet.
  • Jelena Kurilova-Palisaitiene, institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, tilldelas fyra miljoner kronor. Projekt: Skiftet mot återtillverkning: Nyttiggörande av återtillverkningspotentialen inom business-to-customer (B2C) -sektorn för tillverkningsindustrin i Sverige.

Totalt fick Formas in 1 480 ansökningar i årets öppna utlysning. 

 
Artikeln har uppdaterats 2021-11-26. 

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.