26 november 2021

Tio forskare från Linköpings universitet tilldelas medel från Formas forskarråd. Projekten handlar om allt från digital inkludering och hållbar stadsomvandling till migration av hushållsarbetare.

Bilden är tagen i marknivå, miljön speglar sig i en vattenpöl. Gula höstlöv ligger på marken. I bakgrunden syns en cyklist på och en campusbyggnad.
Charlotte Perhammar

Formas har inom ramen för den öppna utlysningen i år beslutat att finansiera 189 projekt om totalt 630 miljoner kronor för forskning som kan bidra till att nå en hållbar utveckling.

Sex forskare vid LiU har ansökt om bidrag för ”Forskningsprojekt” och fyra för bidragsformen ”Forskare tidigt i karriären”. De som sökt bidrag för forskningsprojekt får alla drygt tre miljoner kronor var. Dessa forskare är:

  • Elin Wihlborg, institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Projekt: ”Digital inkludering - Analyser Policyer Praktiker”.
  • Paula Mählck, institutionen för kultur och samhälle. Projekt: Arbete till varje pris? En etnografiskt undersökning av migrationsindustrin av hushållsarbetare mellan Kenya och Gulfstaterna
  • Teresia Svensson, institutionen för tema. Projekt: Exponering av halogenerade organiska föreningar via mat.
  • David Bastviken vid institutionen för Tema. Projekt: Desinfektionsbiprodukter i dricksvatten – nya ansatser för att kartlägga och reducera exponering.
  • Stefan Anderberg, institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Projekt: Hållbar stadsomvandling - Om att integrera innovativ infrastrukturteknik i stadsplaningsprocesser.
  • Maria Bratt Börjesson, institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Projekt: Hur påverkas bilresande och bilinnehav av bättre kollektivtrafik, järnväg och väginvesteringar i stad och land?

De forskare som beviljats bidragsformen ”Forskare tidigt i karriären” är:

  • Benjamin Jarvis, institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, tilldelas nära fyra miljoner kronor. Projekt: Ett bostadslandskap i förvandling: hur bostadsbyggande och ombildning till bostadsrätt påverkar bostadssegregerande processer.
  • Renee Kroon, institutionen för teknik och naturvetenskap, tilldelas fyra miljoner kronor. Projekt: Enzymkatalys för hållbar syntes av konjugerade monomerer.
  • Therese Asplund, institutionen för Tema, tilldelas 3,3 miljoner kronor. Projekt: Att uppleva inre transformation för klimat och hållbarhet - berättelser om jagets samhörighet.
  • Jelena Kurilova-Palisaitiene, institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, tilldelas fyra miljoner kronor. Projekt: Skiftet mot återtillverkning: Nyttiggörande av återtillverkningspotentialen inom business-to-customer (B2C) -sektorn för tillverkningsindustrin i Sverige.

Totalt fick Formas in 1 480 ansökningar i årets öppna utlysning. 

 
Artikeln har uppdaterats 2021-11-26. 

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.