Fotografi av Maria Cromnow

Maria Cromnow

Mitt forskningsprojekt handlar om kommunikation som sker med hjälp av en service som heter Taltjänst. Projektets syfte är att undersöka hur tjänsten bidrar till delaktighet och självbestämmande för personer med kommunikativa funktionsnedsättningar. 

Forskning

Kollegor