Hälsoekonomiska utvärderingar - en viktig del av beslutsunderlagen som avgör hur hälso- och sjukvårdens resurser ska fördelas

Syftet med hälsoekonomiska utvärderingar är att skatta kostnader och hälsokonsekvenser av interventioner i hälso- och sjukvården, vilket kan innefatta allt från kirurgiska ingrepp och läkemedelsbehandlingar till diagnostiska procedurer och preventionsprogram. I mitt arbete fokuserar jag framförallt på hälsoekonomiska utvärderingars tillämpning samt hälso- och sjukvårdspolicy och dess implikationer för hälsoekonomiska utvärderingar.

Hälsoekonomiska utvärderingar

Vad karaktäriserar en utvärdering som är relevant och ändamålsenlig för beslutsfattande inom hälso- och sjukvården och vilka metoder bör vi använda för att uppnå detta? Det är frågeställningar som jag arbetar med, framförallt genom tillämpningar med fokus på kliniska prövningar och modellanalyser. I detta ryms extrapolering till ett långsiktigt tidsperspektiv, evidenssyntes, hantering av beslutsosäkerhet samt värdet av att genomföra ytterligare forskningsstudier.

Hälso- och sjukvårdspolicy och implikationer för hälsoekonomiska utvärderingar

Hälsoekonomiska utvärderingars roll inom hälso- och sjukvårdspolicy är ett ständigt aktuellt ämne i den svenska hälso- och sjukvårdsdebatten. Sverige är unikt i så måtto att vi har en bred nationell styrning via Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), samtidigt som vi har en i hög grad decentraliserad styrning via landsting och regioner. Hälsoekonomiska underlag används i någon form av de flesta aktörer, men de är inte alltid kongruenta där perspektiv och angreppssätt kan variera mellan aktörer och olika nivåer inom beslutsfattandet. I mitt arbete försöker jag förstå hur de här delarna hänger ihop och vilka implikationer det har för hur hälsoekonomiska utvärderingar bör utformas och tolkas.

Senaste publikationer Visa/dölj innehåll

2022

2021

Martins forskningsintressen Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll