Fotografi av Martin Henriksson

Martin Henriksson

Universitetslektor, Docent

Mina arbetsuppgifter är att bedriva forskning och utbildning som berör hälsoekonomiska utvärderingsmetoder. Jag vill bidra till att ämnet tillämpas på ett adekvat sätt i beslutsfattande i hälso- och sjukvården och driva metodforskningen framåt.

Hälsoekonomiska utvärderingar - en viktig del av beslutsunderlagen som avgör hur hälso- och sjukvårdens resurser ska fördelas

Syftet med hälsoekonomiska utvärderingar är att skatta kostnader och hälsokonsekvenser av interventioner i hälso- och sjukvården, vilket kan innefatta allt från kirurgiska ingrepp och läkemedelsbehandlingar till diagnostiska procedurer och preventionsprogram. I mitt arbete fokuserar jag framförallt på hälsoekonomiska utvärderingars tillämpning samt hälso- och sjukvårdspolicy och dess implikationer för hälsoekonomiska utvärderingar.

Hälsoekonomiska utvärderingar

Vad karaktäriserar en utvärdering som är relevant och ändamålsenlig för beslutsfattande inom hälso- och sjukvården och vilka metoder bör vi använda för att uppnå detta? Det är frågeställningar som jag arbetar med, framförallt genom tillämpningar med fokus på kliniska prövningar och modellanalyser. I detta ryms extrapolering till ett långsiktigt tidsperspektiv, evidenssyntes, hantering av beslutsosäkerhet samt värdet av att genomföra ytterligare forskningsstudier.

Hälso- och sjukvårdspolicy och implikationer för hälsoekonomiska utvärderingar

Hälsoekonomiska utvärderingars roll inom hälso- och sjukvårdspolicy är ett ständigt aktuellt ämne i den svenska hälso- och sjukvårdsdebatten. Sverige är unikt i så måtto att vi har en bred nationell styrning via Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), samtidigt som vi har en i hög grad decentraliserad styrning via landsting och regioner. Hälsoekonomiska underlag används i någon form av de flesta aktörer, men de är inte alltid kongruenta där perspektiv och angreppssätt kan variera mellan aktörer och olika nivåer inom beslutsfattandet. I mitt arbete försöker jag förstå hur de här delarna hänger ihop och vilka implikationer det har för hur hälsoekonomiska utvärderingar bör utformas och tolkas.

Publikationer

2024

Katarina Ulfsdotter Gunnarsson, Martin Henriksson, Marcus Bendtsen (2024) Digital Alcohol Interventions Could Be Part of the Societal Response to Harmful Consumption, but We Know Little About Their Long-Term Costs and Health Outcomes Journal of Medical Internet Research, Vol. 26, Artikel e44574 Vidare till DOI

2023

Karin Johansen, Anna Lindhoff Larsson, Linda Lundgren, Thomas Gasslander, Claes Hjalmarsson, Per Sandström, Johan Lyth, Martin Henriksson, Bergthor Björnsson (2023) Laparoscopic distal pancreatectomy is more cost-effective than open resection: results from a Swedish randomized controlled trial HPB, Vol. 25, s. 972-979 Vidare till DOI
Kasper Johannesen, Jonathan Siverskog, Martin Henriksson, Magnus Janzon, Bertil Lindahl, Erik Groenqvist (2023) Implementation of Ticagrelor Reduced Mortality in Routine Clinical Care: Evidence From a Natural Experiment Including 109 995 Patients With Myocardial Infarction in Sweden Journal of the American Heart Association: Cardiovascular and Cerebrovascular Disease, Vol. 12 Vidare till DOI
Lina Gruneau, Mattias Ekstedt, Stergios Kechagias, Martin Henriksson (2023) Disease Progression Modeling for Economic Evaluation in Nonalcoholic Fatty Liver Disease-A Systematic Review Clinical Gastroenterology and Hepatology, Vol. 21, s. 283-298 Vidare till DOI
Lina Gruneau, Stergios Kechagias, Per Sandström, Mattias Ekstedt, Martin Henriksson (2023) Cost-effectiveness analysis of noninvasive tests to identify advanced fibrosis in non-alcoholic fatty liver disease HEPATOLOGY COMMUNICATIONS, Vol. 7, Artikel e00191 Vidare till DOI

Nyheter

Senaste publikationer

2024

Katarina Ulfsdotter Gunnarsson, Martin Henriksson, Marcus Bendtsen (2024) Digital Alcohol Interventions Could Be Part of the Societal Response to Harmful Consumption, but We Know Little About Their Long-Term Costs and Health Outcomes Journal of Medical Internet Research, Vol. 26, Artikel e44574 Vidare till DOI

2023

Karin Johansen, Anna Lindhoff Larsson, Linda Lundgren, Thomas Gasslander, Claes Hjalmarsson, Per Sandström, Johan Lyth, Martin Henriksson, Bergthor Björnsson (2023) Laparoscopic distal pancreatectomy is more cost-effective than open resection: results from a Swedish randomized controlled trial HPB, Vol. 25, s. 972-979 Vidare till DOI
Kasper Johannesen, Jonathan Siverskog, Martin Henriksson, Magnus Janzon, Bertil Lindahl, Erik Groenqvist (2023) Implementation of Ticagrelor Reduced Mortality in Routine Clinical Care: Evidence From a Natural Experiment Including 109 995 Patients With Myocardial Infarction in Sweden Journal of the American Heart Association: Cardiovascular and Cerebrovascular Disease, Vol. 12 Vidare till DOI
Lina Gruneau, Mattias Ekstedt, Stergios Kechagias, Martin Henriksson (2023) Disease Progression Modeling for Economic Evaluation in Nonalcoholic Fatty Liver Disease-A Systematic Review Clinical Gastroenterology and Hepatology, Vol. 21, s. 283-298 Vidare till DOI
Lina Gruneau, Stergios Kechagias, Per Sandström, Mattias Ekstedt, Martin Henriksson (2023) Cost-effectiveness analysis of noninvasive tests to identify advanced fibrosis in non-alcoholic fatty liver disease HEPATOLOGY COMMUNICATIONS, Vol. 7, Artikel e00191 Vidare till DOI

Martins forskningsintressen

Organisation