Ett utmanande område som ställer höga krav på hälsoekonomiska utvärderingar.

För att kunna bedöma värdet av ett screeningprogram eller en diagnostisk metod behöver en kedja av test och efterföljande behandlingar beaktas. Utvärdering av screening och diagnostik är därmed ett mycket spännande forskningsfält där metodutmaningarna är många.

Pågående projekt:

  • Hälsoekonomisk utvärdering av en ny icke-invasiv undersökning av leverfunktion (4LIFE-studien)
  • Metodutveckling angående modeller och kliniska prövningars roll i utvärdering av screeningprogram

Avslutade projekt:

  • Ekonomisk utvärdering av biokemiska markörer för att prioritera patienter på väntelistan för hjärtoperation (CABG) 
  • Hälsoekonomisk utvärdering av screening för bukaortaaneurysm

Publikationer i urval

Omslag för publikation ''
H Hemingway, Martin Henriksson, R. Chen, J. Damant, N. Fitzpatrick, K. Abrams, A. Hingorani, Magnus Janzon, M. Shipley, G. Feder, B. Keogh, Ulf Stenestrand, K. McAllister, J-C Kaski, A. Timmis, S. Palmer, M. Sculpher (2010)

Health Technology Assessment , Vol.14 , s.1-178 Vidare till DOI

Kontakt

Relaterade forskningsintressen

Relaterad forskningsverksamhet