Hälsoekonomi och hälsoekonomiska utvärderingars roll inom hälso- och sjukvårdspolicy är en ständigt aktuell diskussion. Många aspekter måste vägas in och samverka för att vi skall få till relevanta beslutsunderlag.

Det finns många frågor i denna diskussion och svaren beror ofta på vilken utgångspunkt man har (både normativa och rent praktiska överväganden spelar ofta in). Hur skall det berömda tröskelvärdet för en QALY tolkas? Vilka utgångspunkter är normativa och vilka är av praktisk karaktär? Hur samspelar våra normativa värderingar med valet av metod för våra hälsoekonomiska utvärderingar? Detta är frågor som studeras vid Avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys.

Pågående projekt:

  • Operationalisering av svårighetsgrad när en avvägning måste göras mellan rättvis fördelning och effektivitet
  • Val av perspektiv för hälsoekonomiska utvärderingar och dess implikationer 
  • Hantering av osäkerhet och metoder för att prioritera kostnadseffektiv forskning

Avslutade projekt:

  • Hälso- och sjukvårdspolicy och incitament för att forska fram nya läkemedel

tre delar-marhe38

Kontakt

Relaterade forskningsintressen

Relaterad forskningsverksamhet