Registerstudier

Registerstudier är ett växande område inom hälsoekonomin och våra unika möjligheter att arbeta med register i Sverige gör detta till ett mycket spännande fält.

Vid Avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys bedrivs både jämförande studier och studier som studerar hälso- och sjukvårdskostnader över tid för patienter med en viss diagnos. Inom fältet studeras också hur vi kan använda våra registerdata på ett vettigt sätt som input till hälsoekonomiska utvärderingar.

Pågående projekt:

  • Behandlingsmönster och ålderns potentiella inverkan på om patienter med psoriasis förskrivs biologiska läkemedel
  • Förhållandet mellan livskvalitet och svårighetsgrad av psoriasis

Avslutade projekt:

  • Jämförelse av hälso- och sjukvårdskostnader hos patienter som behandlats med candesartan eller losartan
  • Risker och hälso- och sjukvårdskostnader efter hjärtinfarkt (HELICON)
  • Hälso- och sjukvårdskostnader hos patienter med typ 2 diabetes (ROSE)

Publikationer i urval Visa/dölj innehåll

Magnus Janzon, Martin Henriksson, Pål Hasvold, Hans Hjelm, Marcus Thuresson, Tomas Jernberg (2016)

European Heart Journal - Quality of Care and Clinical Outcomes , Vol.2 , s.291-298 Vidare till DOI

Tomas Jernberg, Pål Hasvold, Martin Henriksson, Hans Hjelm, Marcus Thuresson, Magnus Janzon (2015)

European Heart Journal , Vol.36 , s.1163-1170 Vidare till DOI

M Henriksson, D Russell, J Bodegard, S Kjeldsen, P Hasvold, J Stalhammar, Lars-Åke Levin (2011)

JOURNAL OF HUMAN HYPERTENSION , Vol.25 , s.130-136 Vidare till DOI

Kontakt Visa/dölj innehåll

Relaterade forskningsintressen Visa/dölj innehåll

Relaterad forskningsverksamhet Visa/dölj innehåll