Fotografi av Mattis Karlsson

Mattis Karlsson

Universitetslektor

Sedan hösten 2022 är jag verksam som lektor vid avdelningen för Socialt Arbete. Där undervisar jag företrädesvis i sociologi, vetenskaplig metod och design, samt uppsatshandledning.

Presentation

Jag disputerade 2022 på avhandlingen From Fossil to Fact – The Denisova Discovery as Science in Action. Avhandlingen följer Denisovamänniskans upptäckt och tillblivelse från fossil till faktum. En process som studeras som ett exempel på en kollektiv kunskapsproduktion och meningsskapande. Det är en tvärvetenskaplig avhandling som tar intryck från kulturstudier, kritiska vetenskapsstudier och vetenskapssociologi. Avhandlingens metodologiska och teoretiska ramverk är inspirerat av aktör-nätverksteorier (ANT) som föreslagna av bland andra Bruno Latour, Michel Callon och Annemarie Mol.

Sedan hösten 2022 är jag verksam som lektor vid avdelningen för Socialt Arbete. Där undervisar jag företrädesvis i sociologi, vetenskaplig metod och design, samt uppsatshandledning. 

 

Publikationer

2022

Mattis Karlsson (2022) From Fossil To Fact: The Denisova Discovery as Science in Action

2018

Mattis Karlsson (2018) On Being Here: A Conversation on Methodology Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, Vol. 9, s. 342-344 Vidare till DOI

Forskning

Utbildning

  • Doktorsexamen, Tema kultur och samhälle (Tema Q), Institutionen för kultur och samhälle, Linköpings universitet.
  • Licentiatexamen, Tema Kultur och Samhälle, ISAK, Linköpings universitet.
  • Masterexamen, Sociologi, Lunds universitet.
  • Studier på Avancerad nivå, Gender Intersectionality and Change, Linköpings universitet.
  • Kandidatexamen, Samhälls- och kulturanalys, Linköpings universitet.

Nyheter

Organisation