Presentation

Jag tjänstgör sedan våren 2015 som doktorand vid Avdelningen för kultur, samhälle, form och medier vid Institutionen för samhälle och kultur (IKOS). Mina forskningsintressen rör bland annat kultur och vetenskapsfilosofi. Jag är intresserad av vetenskapens roll i samhället, särskilt studerar jag hur nya upptäckter inom evolutionär antropologi skapas och kommuniceras med hjälp av olika mediala kanaler och plattformar. Min avhandling behandlar upptäckten och medieringen av den förhistoriska människoarten Denisova Hominin. Denisovamänniskan upptäcktes 2010, med hjälp av nya tekniker för kartläggning av förhistoriskt DNA. Upptäckten av Denisovamänniskan är intressant ur ett kulturellt perspektiv då den har haft stor betydelse för hur vi kan förstå människans historier och ursprung. Min avhandling inspireras av aktör-nätverksteorier (ANT) som föreslagna av bland andra Bruno Latour, Michel Callon och Annemarie Mol.

Publikationer Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll

Assistenttjänstgöring och forskningsuppdrag

  • Forskningsassistent och kommunikationsansvarig: I det ERC-finansierade forskningsprojektet Patents as Scientific Information, 1895-2020 (PASSIM)
  • Projektassistent och koordinator: Advanced Cultural Studies Institute of Sweden (ACSIS)
  • Doktorandrepresentant, Institutionsstyrelse ISAK, LIU
  • Lika villkorskoordinator, ISAK, LIU

Undervisning och utbildningsuppdrag

Jag undervisar företrädesvis vid programmet Kultur, samhälle och mediegestaltning (KSM), programmet för Samhälls- och kulturanalys (SKA), samt Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV). Jag föreläser bland annat om analysmetod och vetenskapsdesign, mediering av (populär)vetenskap, och vetenskapens kulturhistoria. Jag håller också föreläsningar om grundläggande genusvetenskapsteori och populistiska strategier och kontrastrategier. Jag är kursansvarig för kursen The Use (and abuse) of Culture som ges i samarbete med LiU Summer Academy.

Aktuella publikationer och konferensbidrag

  • Inside the Wikibox: Making Denisova Hold, Forskningsposter: AAAS annual meet: Advancing Science: Discovery to Application, Austin Texas 2018.
  • On not being there; A Conversation on Methodology, Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research 9(3): 342-344: 2017

Utbildning

  • Kandidatexamen, Samhälls- och kulturanalys, Linköpings universitet.
  • Masterexamen, Sociologi, Lunds universitet.
  • Studier på Avancerad nivå, Gender Intersectionality and Change, Linköpings universitet.
  • Licentiatexamen, Tema Kultur och Samhälle, ISAK, Linköpings universitet. 

Relaterad information Visa/dölj innehåll