Fotografi av Mattis Karlsson

Mattis Karlsson

Universitetslektor

Presentation

Jag disputerade 2022 på avhandlingen From Fossil to Fact – The Denisova Discovery as Science in Action. Avhandlingen följer Denisovamänniskans upptäckt och tillblivelse från fossil till faktum. En process som studeras som ett exempel på en kollektiv kunskapsproduktion och meningsskapande. Det är en tvärvetenskaplig avhandling som tar intryck från kulturstudier, kritiska vetenskapsstudier och vetenskapssociologi. Avhandlingens metodologiska och teoretiska ramverk är inspirerat av aktör-nätverksteorier (ANT) som föreslagna av bland andra Bruno Latour, Michel Callon och Annemarie Mol.

Jag deltar som koordinator och assistent i Eva Hemmungs Wirténs tvärvetenskapliga ERC-projekt Patents as Scientific Information 1895-2020 (PASSIM).

Sedan hösten 2022 är jag verksam som lektor vid avdelningen för Socialt Arbete. Där undervisar jag företrädesvis i sociologi, vetenskaplig metod och design, samt uppsatshandledning. 

 

Forskning

Nyheter

Publikationer

2022

Mattis Karlsson (2022) From Fossil To Fact: The Denisova Discovery as Science in Action

2018

Mattis Karlsson (2018) On Being Here: A Conversation on Methodology Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, Vol. 9, s. 342-344 Vidare till DOI

Uppdrag och akademisk bakgrund

Assistenttjänstgöring och forskningsuppdrag

 • Forskningsassistent och kommunikationsansvarig: I det ERC-finansierade forskningsprojektet Patents as Scientific Information, 1895-2020 (PASSIM)
 • Projektassistent och koordinator: Advanced Cultural Studies Institute of Sweden (ACSIS)
 • Doktorandrepresentant, Institutionsstyrelse ISAK, LIU
 • Lika villkorskoordinator, ISAK, LIU

Undervisning och utbildningsuppdrag

Jag undervisar företrädesvis vid programmet Kultur, samhälle och mediegestaltning (KSM), programmet för Samhälls- och kulturanalys (SKA), samt Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV). Jag föreläser bland annat om analysmetod och vetenskapsdesign, mediering av (populär)vetenskap, och vetenskapens kulturhistoria. Jag håller också föreläsningar om grundläggande genusvetenskapsteori och populistiska strategier och kontrastrategier. Jag är kursansvarig för kursen The Use (and abuse) of Culture som ges i samarbete med LiU Summer Academy.

Aktuella publikationer och konferensbidrag

 • Inside the Wikibox: Making Denisova Hold, Forskningsposter: AAAS annual meet: Advancing Science: Discovery to Application, Austin Texas 2018.
 • On not being there; A Conversation on Methodology, Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research 9(3): 342-344: 2017

Utbildning

 • Doktorsexamen, Tema kultur och samhälle (Tema Q), Institutionen för kultur och samhälle, Linköpings universitet
 • Licentiatexamen, Tema Kultur och Samhälle, ISAK, Linköpings universitet. 
 • Masterexamen, Sociologi, Lunds universitet.
 • Studier på Avancerad nivå, Gender Intersectionality and Change, Linköpings universitet.
 • Kandidatexamen, Samhälls- och kulturanalys, Linköpings universitet.

Organisation