Presentation

Forskning

Jag är intresserad av matematikdidaktiska frågor, särskilt med inriktning mot förskola och grundskolans tidigare år. Min licentiatuppsats hade titeln Potentiella lärarandesituationer och vardagliga matematiska begrepp och handlade i stort om 4-5-åriga barns interaktion vid datorn under fri lek i förskolan.

Undervisning

Jag undervisar framförallt på Förskollärarprogrammet och Grundskoleprogrammet med inriktning F-3. Framförallt undervisar jag i kurser relaterade till matetmatikdidaktik, men även kurser inom området utbildningsvetenskaplig kärna.

PublikationerVisa/dölj innehåll

Mer om Mats BevemyrVisa/dölj innehåll

Uppdrag

  • Biträdande Programansvarig utbildningsledare för Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammet inriktning Fritidshem

CV

  • 2014 Licenciatexamen Pedagogiskt arbete
  • 2004 Magisterexamen Utbildningsdesign, Lärande och IKT
  • 1995 Grundskollärarexamen (Matematik och Naturvetenskap, år 1-7)

UndervisningVisa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll