Presentation

Forskning

Jag är intresserad av matematikdidaktiska frågor, särskilt med inriktning mot förskola och grundskolans tidigare år. Min licentiatuppsats hade titeln Potentiella lärarandesituationer och vardagliga matematiska begrepp och handlade i stort om 4-5-åriga barns interaktion vid datorn under fri lek i förskolan.

Undervisning

Jag undervisar framförallt på Förskollärarprogrammet och Grundskoleprogrammet med inriktning F-3. Framförallt undervisar jag i kurser relaterade till matetmatikdidaktik, men även kurser inom området utbildningsvetenskaplig kärna.

Forskning Visa/dölj innehåll

Lek och miljö i fritidshem

I projektet intresserar vi oss för lek och lekmiljöer i fritidshem, vilket är en viktig del av fritidshemmets praktik. 

I fritidshemmet är leken betydelsefull både för att elever ska få möjlighet till en meningsfull fritid, skapa sociala relationer och som lärandeform. Vi är särskilt intresserade att studera lek som fenomen och arbetar med följande frågeställningar:

  • Vilka möjligheter till lek erbjuds elever i fritidshemmet?
  • Hur är miljöer för lek utformande och vilket material för lek finns tillgängligt för elever?

I studien kommer vi ta oss an detta område på olika sätt då vi är intresserade av både elever och fritidshemslärares perspektiv på dessa frågor samt görandet i praktiken. I den första delstudien genomför vi samtalspromenader med fritidshemslärare där de berättar om fritidshemmets lekmiljöer med utgångspunkt i möjligheter respektive utmaningar för lek. Samtalspromenaderna sker genom att vi tillsammans med fritidshemslärare går runt i lokalerna och under promenaden så stannar vi och pratar om de olika lekmiljöerna (jmf Klerfelt & Haglund, 2014).

Forskningsledare för projektet är Helene Elvstrand
Deltagande forskare: Sofia Littmarck, Magnus Jansson och Mats Bevemyr

Publikationer Visa/dölj innehåll

Mer om Mats Bevemyr Visa/dölj innehåll

Uppdrag

  • Biträdande Programansvarig utbildningsledare för Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammet inriktning Fritidshem

CV

  • 2014 Licenciatexamen Pedagogiskt arbete
  • 2004 Magisterexamen Utbildningsdesign, Lärande och IKT
  • 1995 Grundskollärarexamen (Matematik och Naturvetenskap, år 1-7)

Undervisning Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll