Fotografi av Mats Bevemyr

Mats Bevemyr

Universitetsadjunkt

En burk med kork kostar 10 kronor och 50 öre. Burken kostar 10 kronor mer än korken. Vad kostar korken?

Presentation

Forskning

Jag är intresserad av matematikdidaktiska frågor, särskilt med inriktning mot förskola och grundskolans tidigare år. Min licentiatuppsats hade titeln Potentiella lärandesituationer och vardagliga matematiska begrepp och handlade i stort om 4-5-åriga barns interaktion vid datorn under fri lek i förskolan.

Undervisning

Jag undervisar framförallt på Förskollärarprogrammet och Grundskoleprogrammet med inriktning F-3. Framförallt undervisar jag i kurser relaterade till matematikdidaktik, men även kurser inom området utbildningsvetenskaplig kärna.

Forskning

Publikationer

Mer om Mats Bevemyr

Uppdrag

  • Biträdande Programansvarig utbildningsledare för Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammet inriktning Fritidshem

CV

  • 2014 Licenciatexamen Pedagogiskt arbete
  • 2004 Magisterexamen Utbildningsdesign, Lärande och IKT
  • 1995 Grundskollärarexamen (Matematik och Naturvetenskap, år 1-7)

Undervisning

Organisation