Fotografi av Mikael Heimann

Mikael Heimann

Professor emeritus

Vad är ett spädbarn? En bebis förstår mer än vad man tror. I min forskning undersöker jag specifikt hur små barn lär sig, hur minnet utvecklas och hur förmågan att förstå andra människor utvecklas.

Det lilla barnets lärande och utveckling

Hur lär sig spädbarn och småbarn och hur mycket kommer de ihåg? Forskning har visat att vi kan lagra händelseminnen mycket tidigare än vad vi tidigare trott.

Hur lär vi in och vad minns vi? Det är fokus för min forskning. Framförallt har jag studerat hur spädbarn och småbarn lär sig och kommer ihåg. Min forskning handlar om olika delar av barns utveckling där minne och inlärning är en aspekt. Jag har också studerat samspel och imitation hos barn med autism, mentaliseringsprocesser hos barn med cochleära implantat (CI) samt hur barn och vuxna uppfattar föräldraroller.

Jag är  huvudansvarig för Baby- och barnlabbet vid Linköpings universitet och forskningsledare för forskargruppen för utvecklingspsykologi. Mina huvudsakliga forskningsområden är spädbarnspsykologi, utvecklingspsykopatologi och läsutveckling. 

Aktuella projekt 

 • Att växa upp i en digital värld: Familjeattityder och socio-kognitiv utveckling hos 9- till 20- månader gamla barn." (FORTE 2016-00048)
 • Minne för händelser hos spädbarn: Varför glömmer vissa vad andra kommer ihåg? 
  Projektgrupp: Senior lecturer Jane Herbert, University of Sheffield, professor Andrew N Meltzoff, University of Washington, Seattle, docent Tomas Tjus, Göteborgs universitet, universitetslektor Felix Koch, LiU och universitetslektor Anett Sundqvist, LiU. Studien stöds av VR och startade våren 2013.
 • Tidiga tecken på rationellt tänkande hos spädbarn - implikationer för normal och avvikande utveckling.
 • Infants’ reactive saccades in social and non-social contexts. Studien genomförs av Nordic Infant Network.
 • Mentaliseringsförmåga hos barn med tidiga Cochleära implantat. Stöds av Hörselvårdsfonden (2015).
 • Samspel och imitation för små barn med autism (SIMBA), en randomiserad studie. I samarbete med Psykologiska institutionen och Gilbergcentrum, Göteborgs universitet. Projektgrupp: leg psykolog och doktorand Birgitta Spjut Jansson, GU, docent Tomas Tjus, GU (PI) och Mikael Heimann, LiU.
 • Alarm Distress Baby Scale - en valideringsstudie. Genomförs i samarbete med Regionsenter for barn och unges psykiske helse, Oslo.
 • Mamma, pappa, barn – Om hur barn och vuxna uppfattar den förändrade föräldrarollen. I samarbete med professor Andrew N. Meltzoff och Dr. Dario Cvercek, University of Washington, USA. Svensk forskargrupp: universitetslektor Anett Sundqvist och universitetslektor Felix Koch.
 

 

Publikationer

2023

Sandra Nyberg-Akremi, Örjan Dahlström, Daniel Voinier, Kerstin Bergström, Mikael Heimann (2023) No concurrent correlations between parental mental state talk and toddlers language abilities Journal of Child Language Vidare till DOI
Monica Reichenberg, Gunilla Thunberg, Emil Holmer, Lisa Palmqvist, Jenny Samuelsson, Mats Lundälv, Katarina Mühlenbock, Mikael Heimann (2023) Will an app-based reading intervention change how teachers rate their teaching self-efficacy beliefs?: A test of social cognitive theory in Swedish special educational settings Frontiers in Education, Vol. 8, Artikel 1184719 Vidare till DOI
Jenny Samuelsson, Emil Holmer, Jakob Åsberg Johnels, Lisa Palmqvist, Mikael Heimann, Monica Reichenberg, Gunilla Thunberg (2023) My point of view: Students with intellectual and communicative disabilities express their views on speech and reading using Talking Mats British Journal of Learning Disabilities Vidare till DOI
Jenny Samuelsson, Jakob Åsberg Johnels, Gunilla Thunberg, Lisa Palmqvist, Mikael Heimann, Monica Reichenberg, Emil Holmer (2023) The relationship between early literacy skills and speech-sound production in students with intellectual disability and communication difficulties: a cross-sectional study International Journal of Developmental Disabilities, s. 1-11 Vidare till DOI

2022

Mary Rudner, Mikael Heimann, Emil Holmer (2022) Ease of Language Undestanding in deaf and hard of hearing children: Sign language and reading Tendencias actuales en la investigación en lenguaje escrito y sordera, s. 87-101

Nyheter

Publikationer

2023

Sandra Nyberg-Akremi, Örjan Dahlström, Daniel Voinier, Kerstin Bergström, Mikael Heimann (2023) No concurrent correlations between parental mental state talk and toddlers language abilities Journal of Child Language Vidare till DOI
Monica Reichenberg, Gunilla Thunberg, Emil Holmer, Lisa Palmqvist, Jenny Samuelsson, Mats Lundälv, Katarina Mühlenbock, Mikael Heimann (2023) Will an app-based reading intervention change how teachers rate their teaching self-efficacy beliefs?: A test of social cognitive theory in Swedish special educational settings Frontiers in Education, Vol. 8, Artikel 1184719 Vidare till DOI
Jenny Samuelsson, Emil Holmer, Jakob Åsberg Johnels, Lisa Palmqvist, Mikael Heimann, Monica Reichenberg, Gunilla Thunberg (2023) My point of view: Students with intellectual and communicative disabilities express their views on speech and reading using Talking Mats British Journal of Learning Disabilities Vidare till DOI
Jenny Samuelsson, Jakob Åsberg Johnels, Gunilla Thunberg, Lisa Palmqvist, Mikael Heimann, Monica Reichenberg, Emil Holmer (2023) The relationship between early literacy skills and speech-sound production in students with intellectual disability and communication difficulties: a cross-sectional study International Journal of Developmental Disabilities, s. 1-11 Vidare till DOI

2022

Mary Rudner, Mikael Heimann, Emil Holmer (2022) Ease of Language Undestanding in deaf and hard of hearing children: Sign language and reading Tendencias actuales en la investigación en lenguaje escrito y sordera, s. 87-101

Relaterad forskning

Relaterade forskare vid LiU

Relaterade externa forskare

Internationella nätverk och samarbeten

 • Samarbete Tyskland
 • Gästforskare Georgetown University, hösten 2015
 • Nordic Infant Network. Ett nätverk mellan fyra spädbarnslabb i Finland (Universitetet i Tammerfors), Norge (Universitetet i Oslo) och Sverige (Uppsala universitet och Linköpings universitet)

Uppdrag

Prodekan (forskning) vid Filosofiska fakulteten 2012-2014

Sociala medier

Google Scholar

Organisation