Korta fakta om mig

Utbildning

Civilingenjör i industriell ekonomi examensår 2013

Undervisning

TETS37 Grundläggande logistik

Publikationer

Kollegor

Organisation