Fotografi av My Jobrant

My Jobrant

Doktorand

Jag är doktorand i hållbar logistik och forskar om hur logistiksystem påverkas när tunga transporter elektrifieras.

Korta fakta om mig

Utbildning

Civilingenjör i industriell ekonomi examensår 2013

Undervisning

TETS37 Grundläggande logistik

Forskning

Publikationer

Kollegor

Organisation