Fotografi av Niklas Simm

Niklas Simm

Universitetsadjunkt

Hur kan vi göra logistiken miljövänligare, samtidigt som behovet av logistiktjänster ökar? Jag forskar på hur interaktion och samverkan mellan olika organisationer kan möjliggöra en omställning till grön logistik.

Presentation

Jag är doktorand vid avdelningen Logistik- och Kvalitetsutveckling. Jag forskar inom forskningsområdet Klimatsmarta Transporter och min forskning handlar främst om hur interaktion mellan organisationer kan möjliggöra och förenkla en grön omställning av vår logistik. Utöver forskning och doktorand-studier, undervisar jag i diverse kurser som vi erbjuder på vår avdelning.

Kort fakta

Utbildning

Teknologie Licentiat, Linköpings universitet, 2021

Civilingenjör Kommunikation, transport och samhälle, Linköpings universitet, 2018

Undervisning

I urval:

  • TETS37, Grundläggande Logistik
  • TETS57, Logistikanalys
  • TETS36, Hållbara logistiksystem
  • TPPE91, Produktionssystemets planering och ekonomi. M.fl. 

Forskning

Publikationer

Nyheter

Undervisning

Organisation