Mot fossilfria godstransporter genom samverkansbaserad prestationsstyrning

morgondagens logistik

Åtskilliga management- och teknikorienterade åtgärder måste införas i godstransport-systemet för att nå fossilfrihet, men hur säkerställer företag att prestationerna rör sig åt rätt håll? 

Dagens prestationsstyrning stödjer inte alltid miljöförbättringar. Snäva eller ogenomtänkta miljökrav från transportköpare fortplantar sig på ett undermåligt sätt i transportförsörjningskedjor bestående av transportmäklare, speditörer och åkare.

Uppföljningen saknar ändamålsenliga mått och verktyg, vilket medför suboptimeringar och att ineffektiva åtgärder implementeras. Egenintressen, avsaknad av helhetsperspektiv och bristande samverkan hindrar utvecklingen. Samtidigt stödjer prestationsstyrningen sällan den aktörssamverkan som är så central för omställningen.

Projektet syftar till att långsiktigt stödja transportköpare och transportleverantörer i omställningen till ett fossilfritt transportsystem med fokus på prestationsstyrning i aktörssamarbete.

Finansiär: Triple F

Projekttid: 2024-2026

Medverkande organisationer/projektpartners:

  • Linnéuniversitetet
  • Bring
  • DHL Freight
  • Elanders
  • Lyreco
  • Scania
  • Systembolaget

Kontakt

Logistikforskning vid LiU

Organisation