Fotografi av Peder af Geijerstam

Peder af Geijerstam

Jag forskar om hjärtkärlsjukdomar och dess orsaker med fokus på blodtryck och hypertoni.

Presentation

Kan hemblodtryck förbättra diagnostik och behandling av hypertoni

Högt blodtryck är den främsta orsaken till förtida död, främst på grund av hjärtkärlsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke. De flesta patienter med hypertoni utreds och behandlas i primärvården, och blodtrycket har historiskt mätts av sjukvårdspersonal på mottagningarna. Flera studier på senare år har visat att hemblodtryck, där patienterna själva mäter sitt blodtryck, bättre förutser risken för hjärtkärlsjukdom. Andra fördelar med hemblodtryck är ett ökat patientengagemang och möjligheten till distansvård av hypertoni. Min forskning fokuserar på att fördjupa vår kunskap kring hemblodtryck, till exempel vilka patienter och sammanhang därdet är mest lämpligt.

Om mig

CV

  • 2016 Läkarexamen, Karolinska institutet, Stockholm
  • 2018 – ST-läkare i allmänmedicin, Region Östergötland
  • 2021 – Doktorand

Utbildningsuppdrag

  • Läkarprogrammet, basgruppshandledare
  • Läkarprogrammet, seminarieledare
  • Läkarprogrammet, handledning examensarbete
  • Klinisk handledning av underläkare och AT-läkare

Nätverk

Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin (SVM)

Publikationer

2024

Peder af Geijerstam (2024) Home Blood Pressure in Health and Disease
Peder af Geijerstam, Michael O Falster, John Chalmers, Andrew J McLachlan, Anthony Rodgers, Aletta E. Schutte (2024) Prescription and dispensing duration of medicines for hypertension and other chronic conditions: a review of international policies and evidence to inform the Australian setting Hypertension Research Vidare till DOI
Peder af Geijerstam, Karin Rådholm, Lena Jonasson, Tomas Lindahl, Jan Engvall, Fredrik H. Nyström, Joakim Alfredsson (2024) P-selectin and C-reactive protein in relation to home blood pressure and coronary calcification: a SCAPIS substudy Journal of Hypertension Vidare till DOI
Peder af Geijerstam, Karin Rådholm, Fredrik Nyström (2024) Liten mängd lakrits ökar hemblodtrycket Vaskulär Medicin, Vol. 40, s. -24
Peder af Geijerstam, Katie Harris, Maria M. Johansson, John Chalmers, Katarina Nägga, Karin Rådholm (2024) Orthostatic Hypotension and Cognitive Function in Individuals 85 Years of Age: A Longitudinal Cohort Study in Sweden Aging and Disease Vidare till DOI

Kollegor

Organisation

Nyheter