Fotografi av Carl Johan Östgren

Carl Johan Östgren

Professor

Jag drivs av att hitta bättre riskmarkörer för kardiovaskulär sjukdom hos patienter med typ 2-diabetes. Ett annat mål med min forskning är att i framtiden bättre än idag kunna individualisera behandlingen för att motverka diabeteskomplikationer

Kardiovaskulär epidemiologi och riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom vid diabetes typ 2

Min forskning är koncentrerad på att hitta biomarkörer som går att mäta genom t.ex. ett blodprov och som bättre än de nu använda riskmarkörerna kan identifiera de individer som har den högsta risken att utveckla diabetesrelaterade komplikationer.

Diabetes typ 2 är den snabbast växande icke smittsamma sjukdomen globalt sett. Sjukdomen omfattar 80 procent av alla individer med diabetes i Sverige och medför två till fyra gånger förhöjd risk att drabbas av för tidig hjärt- kärlsjukdom.

Se Carl Johan Östgrens föreläsning inom serien Forskning i Framkant (39:28): Gamla och nya riskmarkörer för hjärt- och kärlsjukdom

Om mig

CV

  • 1990 Läkarexamen vid Lunds universitet
  • 1992 Leg Läkare
  • 1996 Frivillig specialistexamen i Allmänmedicin
  • 1997 Specialist i Allmänmedicin
  • 2002 Medicine doktorsexamen vid Lunds universitet
  • 2009 Docent vid Linköpings universitet
  • 2011 Professor vid Linköpings universitet

Övrigt

  • Medicinsk redaktör på Läkartidningen, huvudansvarig för ämnesområdet Medicin

Publikationer

2023

2022

Forskning

Kollegor

Organisation

Nyheter