28 oktober 2021

Fjorton forskare vid LiU får tillsammans drygt 64 miljoner kronor i forskningsanslag. Det står klart när Vetenskapsrådet nu har fattat beslut om fördelningen av 1,1 miljard kronor i forskningsmedel till forskare inom medicin och hälsa.

en grov pensel stryks över handryggenSmärtreceptorer i huden aktiveras av grova penslar och nyp. Ett av projekten som får finansiering från Vetenskapsrådet handlar om ultrasnabb smärtsignalering. Foto Charlotte PerhammarForskningsprojekten vid LiU som beviljats anslag i årets ansökningsomgång, som gäller åren 2021–2026, handlar om allt från hälsa vid graviditet till coronavirusinfektion.

Två LiU-forskare har beviljats etableringsbidrag. Linda Bojmar, postdoktor vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), får 6 miljoner kronor fördelat över fyra år för molekylära och cellulära studier av leverns pre-metastatiska nisch vid bukspottkörtelcancer och biomarkörer för metastasering.

Även Pontus Henriksson, universitetslektor vid Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV), har beviljats 6 miljoner kronor för PRIMI-projektet, som rör främjade av reproduktiv hälsa och hälsosam livsstil efter graviditet hos utlandsfödda kvinnor.

Tolv forskare har beviljats projektbidrag i årets omgång. Mikael Benson, professor vid BKV, har fått totalt nära 6,4 miljoner kronor för forskning om en skalbar strategi för precisionsmedicin vid immunmedierade sjukdomar.

Claudio Cantù, universitetslektor vid BKV, har beviljats 5,2 miljoner kronor till forskning om hur vävnadsspecifik Wnt-signalering driver kolorektalcancer.

Jan Ernerudh, professor emeritus vid BKV, får även han 5,2 miljoner kronor till ett projekt om immuntolerans under graviditet som modell för att identifiera biomarkörer och förbättrad behandling vid multipel skleros.

Marie Larsson, professor vid BKV, har beviljats 5,2 miljoner kronor till forskning om hur hiv infekterar slemhinnorna i livmoderhalsen och tjock- och ändtarm samt immunceller.

Sara Liin, universitetslektor vid BKV, får 5,2 miljoner kronor till ett projekt om strukturbaserad design och utveckling av nya läkemedel mot hjärtarytmi och epilepsi.

Saad Nagi, förste forskningsingenjör vid BKV, har beviljats 5,2 miljoner kronor för att forska vidare om ultrasnabb smärtsignalering hos människa.

Francisca Lottersberger, universitetslektor vid BKV, får 4,8 miljoner kronor till forskning om kromatinrörlighet vid reparation av DNA-skador och tumörformation.

Maria Lerm, professor vid BKV har beviljats 4,2 miljoner kronor för att forska om epigenetiska förändringar i immunförsvaret vid infektion med nya coronaviruset.

Martin Hägglund, professor vid HMV, får 3,6 miljoner kronor till forskning om säker idrott utan skador för barn, ungdom och unga vuxna.

Johan Dabrosin Söderholm
, professor vid BKV har beviljats 2,4 miljoner kronor för att forska om tarmbarriärens roll vid inflammatorisk tarmsjukdom och nya möjligheter för behandling.

Lena Jonasson, professor vid HMV, får projektbidrag om 2,4 miljoner kronor till forskning om det stressade immunförsvaret vid kranskärlssjukdom.

Även Marie Löf, professor vid HMV, får 2,4 miljoner kronor till HealthyMoms2.0 – en digital plattform för att behandla graviditetsdiabetes och förbättra hälsa hos mor och barn.

Läs mer om Vetenskapsrådets beslut här.

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.