Hjärtrytm - Molekylär jonkanalsfysiologi

Molekylär jonkanalsfysiologi
Foto: Thor Balkhed/LiU

Att förstå och styra kroppens elektriska aktivitet

I vår forskning studerar vi de molekylära detaljerna hos en familj av specialiserade proteiner - jonkanaler - som genererar och reglerar den elektriska aktivitet som ligger till grund för varje enskilt hjärtslag och nervimpuls. Vi använder elektrofysiologiska tekniker, fluorescenstekniker och datorberäkningar för att mäta jonkanalernas elektriska aktivitet och följa de konformationsförändringar som gör att kanalerna öppnar och stänger sig. 

Vi är särskilt fascinerade av att förstå hur ärftliga förändringar i spänningskänsliga jonkanaler orsakar elektriskt obalans, exempelvis i form av hjärtarytmier som kammarflimmer. Vi forskar även på utveckling av nya kemiska substanser som hjälper felaktiga jonkanaler att återfå sin funktion. Vår förhoppning är att vår forskning ska bidra till förståelsen för ärftliga sjukdomar som orsakas av felaktiga jonkanaler samt bättre framtida läkemedelsbehandlingar för drabbade individer.

Forskargruppen

Nyheter

kvinna håller händerna över hjärtat.

Östrogen en möjlig riskfaktor vid hjärtrytmrubbning

Könshormonet östrogen har en negativ påverkan på regleringen av hjärtats slag, enligt en experimentell studie från LiU. Östrogenets påverkan tycks samverka med ärftliga förändringar som orsakar en hjärtsjukdom där hjärtats rytm störs.

en grov pensel stryks över handryggen

64 miljoner kronor till forskning inom medicin och hälsa

Fjorton forskare vid LiU får tillsammans drygt 64 miljoner kronor i forskningsanslag. Det står klart när Vetenskapsrådet nu har fattat beslut om fördelningen av 1,1 miljard kronor i forskningsmedel till forskare inom medicin och hälsa.

Bild på kvinnlig forskare som handleder en manlig post doc i laboratoriet.

Cellernas elektricitet blev Sara Liins hjärtesak

För att hjärtat ska slå krävs att ett tunt hölje runt cellerna öppnas och släpper igenom en liten elektrisk laddning. Årets Fernströmspristagare Sara Liin studerar hur man kan ta kommandot över strömmarna som avgör våra hjärtans rytm

Relaterad forskning

Organisation