Hjärtrytm - Molekylär jonkanalsfysiologi

Molekylär jonkanalsfysiologi
Foto: Thor Balkhed/LiU

Att förstå och styra kroppens elektriska aktivitet

I vår forskning studerar vi de molekylära detaljerna hos en familj av specialiserade proteiner - jonkanaler - som genererar och reglerar den elektriska aktivitet som ligger till grund för varje enskilt hjärtslag och nervimpuls. Vi använder elektrofysiologiska tekniker, fluorescenstekniker och datorberäkningar för att mäta jonkanalernas elektriska aktivitet och följa de konformationsförändringar som gör att kanalerna öppnar och stänger sig. 

Vi är särskilt fascinerade av att förstå hur ärftliga förändringar i spänningskänsliga jonkanaler orsakar elektriskt obalans, exempelvis i form av hjärtarytmier som kammarflimmer. Vi forskar även på utveckling av nya kemiska substanser som hjälper felaktiga jonkanaler att återfå sin funktion. Vår förhoppning är att vår forskning ska bidra till förståelsen för ärftliga sjukdomar som orsakas av felaktiga jonkanaler samt bättre framtida läkemedelsbehandlingar för drabbade individer.

Forskargruppen

Nyheter

Relaterad forskning

Organisation