Fotografi av Sara Löwgren

Sara Löwgren

Doktorand

Hur kan bättre framtider formas på landsbygden i klimatförändringarnas tid? Det är en fråga som motiverar min forskning.

Forskning

Jag tittar på hur en mångfald av människor som bor i krympande orter på den svenska landsbygden förhåller sig till och tar sig an klimatförändringarna.

För att bättre kunna ta oss an klimatförändringarna är det viktigt att förstå både klimatbegränsning och klimatanpassning från flera perspektiv. Omställningspolitiken har kritiserats för att vara inriktad på en urban medelklass och många grupper är inte delaktiga i att begränsa klimatförändringarnas effekter och inte heller i att anpassa samhället till klimatförändringarnas väntade konsekvenser. Detta bidrar dels till polarisering i klimatfrågan och dels till att många kunskaper och vanor som skulle kunna bidra till verklig omställning utlämnas från hållbarhetsdebatten.

Med min forskning vill jag bidra till att vi får en nyanserad förståelse av klimatförändringarna utifrån en mångfald av människor i krympande landsbygdssamhällen. Jag använder etnografiska och deltagande metoder för att utforska dessa frågor på ett sätt som kan bidra till utvecklingen av en mer hållbar och rättvis värld.

Utöver forskningen är undervisning något som jag värdesätter högt. Att arbeta med studenter och tillsammans utforska hur världen ser ut och hur den skulle kunna bli bättre är oerhört givande, lärorikt och roligt.

Forskningsmiljöer

CV

Utbildning

  • 2020
    Kandidatexamen i humanekologi (BA in human ecology), College of the Atlantic, Bar Harbor, USA.
  • 2020-2021
    Masterprogrammet i globala studier, Göteborgs Universitet.

Publikationer

Handledare

Organisation