Fotografi av Simon Haikola

Simon Haikola

Biträdande professor

I min forskning undersöker jag svensk miljöpolitik och de värderingskonflikter den ger upphov till.

Miljöpolitikens konfliktdimensioner

Den samarbetsanda som ofta sägs ha präglat svensk modernisering är inte särskilt påtaglig på det miljöpolitiska området. Konflikter mellan olika intressen har lett till politiska låsningar, men historien ger också exempel på hur konflikter kan ge upphov till en produktiv politisk dynamik som driver den miljöpolitiska utvecklingen framåt.

Politiska lösningar inom ett problemområde leder ofta till motsättningar, och ibland rentav till skapandet av helt nya problemområden som i sin tur blir föremål för politisk uppmärksamhet. Aldrig är detta så tydligt som när det gäller miljöpolitik, vars tillblivelse i modern form i Sverige på 1960-talet träffande beskrivits av miljöhistorikern Lars J Lundgren som upptäckten av en ny problemkontinent. Min forskning riktar sig mot denna ofta konfliktbetonade pendling mellan politik och samhälle i den statliga regleringen och hanteringen av miljön.

Jag analyserar hur statens förhållningssätt till miljön ger upphov till värderingskonflikter på olika geografiska och institutionella nivåer, och hur sådana konflikter i sin tur driver institutionell förändring. Bland annat har jag studerat politiseringen av mineralutvinning i Sverige under 2000-talet, ideologiska och politiska aspekter av negativa utsläppsteknologier, den konfliktfyllda frågan om höghastighetståg, och vindkraftsetableringar.

Forskningsprojekt & program

Pågående projekt

 • Centre for Local Government Studies (Linköping University): “The political geography of sustainability transitions: A study of small municipalities relation to private expertise in the planning of wind power and mines.”
 • Marcus and Amalia Wallenberg Foundation: “Negotiating climate emergency: Understandings of temporality in science, public debates and politics.”
 • Swedish Energy Agency: “An integrative systems approach to a carbon neutral industry.”
 • Swedish Energy Agency: “Carbon capture and storage in Sweden: Historical lessons, current perceptions and policy instruments.”
 • Formas: “Opening the portfolio of negative emissions technologies: A comprehensive study of social, techno-economic and ethical dimensions of biomass-based NETs in Sweden and Tanzania.”
 • Swedish Energy Agency/ The Swedish Research Council (VR): “High-speed rail in the Swedish energy landscape: Institutional and ideological preconditions for large-scale energy systems transitions.”
 • Swedish Energy Agency: Municipalities in tailwind and head-wind - Lessons of possibilities and challenges from municipal planning for wind power since 2009.

Avslutade projekt

 • 2015-2017. Swedish Research Council (VR): “Transformation of Swedish mining politics – Actors, possible worlds and controversies.”
 • 2016-2020. The Swedish Research Council (VR): ”Conflicting ambitions concerning the use of biomass – Sweden, Tanzania and the World.”
 • 2016-2020. Formas: ”Negative carbon dioxide emissions as a feasible transition pathway to sustainability? The uncertainties, barriers, challenges and possibilities of large-scale BECCS implementation in Sweden.”
 • 2019-2022. Mistra/Formas: “The Seed Box – An Environmental Humanities Collaboratory.”
 • 2021. Formas: “Institutional response to external shock. Can crises induce a sustainable transition of the Swedish transport system?“

Publikationer

Ny bok

Staten, marknaden och industripolitikens återupprättelse: Visioner om transportsystemets klimat-omställning 2006-2022

I en ny bok (rapport nr 51) undersöker Simon Haikola och Jonas Anshelm (Tema Teknik och Social Förändring) hur transportsystemets omställning föreställts i statliga utredningar och den offentliga diskussionen sedan 2006. Undersökningen visar hur en utpräglat nyliberal föreställningsvärld efterhand utmanats av klimatkeynesianska idéer, som emellertid har svårt att bryta en neoklassisk hegemoni som dikterar finanspolitisk återhållsamhet.

Boken heter ”Staten, marknaden och industripolitikens återupprättelse” och är tillgänglig online och fysiskt. Försäljning av boken sker som med övrig litteratur på tema T genom Eva Danielsson, eva.danielsson@liu.se. Priset är 120:-/st för denna.

Staten, marknaden och industripolitikens återupprättelse: Visioner om transportsystemets klimat-omställning 2006-2022

Publikationslista

2024

Johan Niskanen, Jonas Anshelm, Simon Haikola (2024) A multi-level discourse analysis of Swedish wind power resistance, 2009-2022 Political Geography, Vol. 108, Artikel 103017 Vidare till DOI

2023

Simon Haikola, Jonas Anshelm (2023) Staten, marknaden och industripolitikens återupprättelse: Visioner om transportsystemets klimatomställning, 2006-2022
Johan Niskanen, Jonas Anshelm, Simon Haikola (2023) A new discourse coalition in the Swedish transport infrastructure debate 2016-2021 Transportation Research Part D: Transport and Environment, Vol. 116, Artikel 103611 Vidare till DOI
Simon Haikola, Jonas Anshelm (2023) A tale of two crises: The emergence of an eco-Keynesian coalition in Swedish transport decarbonisation discourse Environment and Planning C: Politics and Space, Vol. 41, s. 787-807 Vidare till DOI

2022

Jonas Anshelm, Simon Haikola (2022) Hydropower The Routledge Companion to Environmental Ethics, s. 349-358 Vidare till DOI

Simon Haikola, Jonas Anshelm (2019) Evolutionary governance in mining: Boom and bust in peripheral communities in Sweden

Nyheter

I media

CV

CV

 • 2017
  Biträdande lektor, Tema Teknik och social förändring
 • 2015
  Postdoktor vid Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet
 • 2013
  Adjunkt vid Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet
 • 2012
  Filosofie doktor i Teknik och social förändring, Linköpings universitet
 • 2008 
  Magisterexamen i Biblioteks- och informationsvetenskap, Borås högskola; Kandidatexamen i Litteraturvetenskap, Lunds universitet

Uppdrag

Studierektor vid tema Teknik och social förändring.

Undervisning

Miljövetarprogrammet; Teknikhistoria.

Forskning

Den svenska gruvpolitikens omvandling: Aktörer, möjliga världar och kontroverser.

Motstridiga ambitioner för användning av biomassa: Sverige, Tanzania och världen.

Forskare inom samma fält

Organisation