Fotografi av Sally Wiggins Young

Sally Wiggins Young

Professor

Samtal och social interaktion är av stor betydelse: det kan forma våra identiteter, beteenden och hur vi förstår omvärlden. I min forskning undersöker jag social interaktion i vardagslivet med fokus på de vardagliga delar vi ofta tar för givna.

Den sociala interaktionens detaljer

Det centrala i min forskning är ett fokus på olika delar av social interaktion i vardagslivet – de vardagliga delar vi oftast tar för givna. Jag vill gärna ge ett annat perspektiv på vanliga begrepp och är särskilt intresserad av mat och ätande, och lärande i grupper.

Diskursiv psykologi

Mitt huvudområde är diskursiv psykologi, en analytisk ansats som undersöker hur psykologiska tillstånd konstrueras i samtal och vilka konsekvenser det har för den sociala interaktionen. Den här ansatsen gör det möjligt för mig att förstå de olika detaljerna av vardagliga samtal och möten, från småord (mmm!, blä!) till beskrivningar av människor och beteenden som formar vår identitet och våra förväntningar på varandra. Jag har nyligen skrivit en metodbok för att förklara diskursiv psykologi från teoretiska utgångspunkter till en steg-för-steg guide för hur man kan använda det i praktiken. Min forskning fram till idag har främst fokuserat på två huvudområden: familjemiddagar och interaktionen i basgrupper inom PBL, olika vad gäller ämne, men förbundna genom ett fokus på social interaktion och psykologiskt tillstånd.

Måltider och matvanor

Måltider hemma med familjen eller på förskolan kan verka vara en till synes vardaglig och trivial aspekt av livet men kan ge oss en viktig insikt om hur vi ser på matvanor, psykologiska tillstånd och sociala vanor. Min forskning strävar efter att fånga livet när det sker med hjälp av videoinspelningar av familjemiddagar och luncher på förskolor för att undersöka skeenden vi ofta tar för givna. Resultatet av detta arbete har hittills fokuserat på sådana frågor som att tycka om eller inte tycka om olika smaker (och hur dessa individuella erfarenheter sköts socialt), matpreferenser och övermättnad (och rätten att själva bestämma över vad vi tycker om och när vi har ätit tillräckligt). Jag fokuserar på hur psykologiska tillstånd blir till genom samtal och de sociala konsekvenser som följer på diskursiva praktiker.

Interaktion i basgrupper vid problembaserat lärande

Problembaserat lärande (eller PBL) är en studentcentrerad metod för lärande som vilar på gruppinteraktion och hur studenter skapar kunskap genom att diskutera problem tillsammans. Min forskning har speciellt fokuserat på vad som händer i basgrupper, återigen baserat på videoinspelningar för att fånga detaljer av samtal och gester i en basgruppssituation. På detta sätt kan vi undersöka hur studenter klarar av sociala aspekter (t ex att vara en bra gruppmedlem) parallellt med akademiska aspekter (t ex vad kan räknas som kunskap). Här samspelar psykologi och socialt liv när studenter brottas med sin identitet som student och gruppmedlem samtidigt som de också ska inhämta färdigheter och kunskaper som är nödvändiga i kursen. 

Publikationer

Forskningsgrupp, nätverk

  • ”Fiktion som didaktiskt redskap för att utveckla emotionella professionsförmågor på Läkarutbildningen” (2023-2026) med Prof. Katarina Eriksson Barajas (LIU) och Dr. Anja Rydén Gramner (LIU), finansierat av Vetenskapsrådet.
  • “Mellan tillit och förtroendeklyftor - förväntningar och kunskapskoordination i policyproduktion och styrning av klimat- och biodiversitetsproblem” (2022-2026) med Dr. Lars Hallgren (SLU), Dr. Hanna Bergeå (SLU) och Dr Martin Westin (SLU), finansierat av FORMAS.
  • SIS seminariet (Samtals- och Interaktionsseminariet)

Forskningsprojekt

Organisation