Spårmetaller i biogasproduktionsprocesser

Utförandet vid anaeroba digestionsprocesser bygger på en balanserad tillförsel av spårmetaller, vilka behövs för verksamheten hos de enzymer som driver det metaboliska maskineriet i de anaeroba mikroorganismerna. Vi studerar de processer som kontrollerar den kemiska artbildningen och bioupptaget av spårmetaller i biogasreaktorer.


Egenskaper på molekylärnivå hos organisk materia i biogasreaktorer

Karaktären av organiska föreningar vid anaeroba digestionsprocesser fastställer graden av omvandling av organisk materia till biogas. Vi studerar egenskaper på molekylärnivå hos underutnyttjad organisk materia i biogasreaktorer för att förbättra deras nedbrytbarhet och därmed, effektiviteten i biogasproduktionen.

Publikationer

2022

2021

Nyheter

Forskning & undervisning

Undervisning

Undervisning vid miljövetenskapliga program och följande kurser:

  • Biogasprocessen
  • Utformning av miljöstudier
  • Miljöövervakning
  • Globala biogeokemiska cykler
  • Miljökemi


Forskning

Förbättrad hydrolys som ett sätt att öka den totala nedbrytbarheten hos organiskt material vid anaerob digestion för biogasproduktion.

Projektledare: Annika Björn

Samarbeten

  • Biogas Research Center (BRC) Linköping University
  • Swedish Energy Agency
  • BRC partners and members including Scandinavian Biogas Fuels AB, Tekniska Verken i Linköping AB, Nordvästra Skånes Renhållnings AB, Swedish Biogas International AB, Västblekinge Miljö AB

Relaterade forskare

Relaterat innehåll