Fotografi av Sepehr Shakeri Yekta

Sepehr Shakeri Yekta

Universitetslektor, Avdelningschef, Docent

Jag är intresserad av växelverkan mellan de kemiska och biologiska mekanismerna i den organiska nedbrytningen. Den är viktig för att förbättra effektiviteten och stabiliteten i biogasproduktionsprocessen.

Spårmetaller i biogasproduktionsprocesser

Utförandet vid anaeroba digestionsprocesser bygger på en balanserad tillförsel av spårmetaller, vilka behövs för verksamheten hos de enzymer som driver det metaboliska maskineriet i de anaeroba mikroorganismerna. Vi studerar de processer som kontrollerar den kemiska artbildningen och bioupptaget av spårmetaller i biogasreaktorer.


Egenskaper på molekylärnivå hos organisk materia i biogasreaktorer

Karaktären av organiska föreningar vid anaeroba digestionsprocesser fastställer graden av omvandling av organisk materia till biogas. Vi studerar egenskaper på molekylärnivå hos underutnyttjad organisk materia i biogasreaktorer för att förbättra deras nedbrytbarhet och därmed, effektiviteten i biogasproduktionen.

Publikationer

2024

Thuane Mendes Anacleto, Betina Kozlowsky-Suzuki, Annika Björn (Fredriksson), Sepehr Shakeri Yekta, Laura Shizue Moriga Masuda, Vinicius Peruzzi de Oliveira, Alex Enrich Prast (2024) Methane yield response to pretreatment is dependent on substrate chemical composition: a meta-analysis on anaerobic digestion systems Scientific Reports, Vol. 14, Artikel 1240 Vidare till DOI
Helena Rodrigues Oliveira, Betina Kozlowsky-Suzuki, Annika Björn (Fredriksson), Sepehr Shakeri Yekta, Cristiane Fonseca Caetano, Erika Flavia Machado Pinheiro, Humberto Marotta, Joao Paulo Bassin, Luciano Oliveira, Marcelo de Miranda Reis, Mario Sergio Schultz, Norberto Mangiavacchi, Viridiana Santana Ferreira-Leitao, Daniel Oluwagbotemi Fasheun, Fernanda Geraldo Silva, Igor Taveira, Ingrid Roberta de Franca Soares Alves, Julia Castro, Juliana Velloso Durao, Juliana Guimaraes, Mariana Erthal Rocha, Marina Tomasini, Pedro Vitor de Oliveira Martins, Rogerio Presciliano, Stella Buback dos Santos, Tamires Marques Faria, Tarcisio Correa, Thiago de Nuno Mendes Pery de Linde, Fernanda Abreu, Alex Enrich Prast (2024) Biogas potential of biowaste: A case study in the state of Rio de Janeiro, Brazil Renewable energy, Vol. 221, Artikel 119751 Vidare till DOI

2023

Sepehr Shakeri Yekta, Bo H Svensson, Ulf Skyllberg, Anna Schnürer (2023) Sulfide in engineered methanogenic systems - Friend or foe? Biotechnology Advances, Vol. 69, Artikel 108249 Vidare till DOI
David Fernandez-Dominguez, Sepehr Shakeri Yekta, Mattias Hedenstroem, Dominique Patureau, Julie Jimenez (2023) Deciphering the contribution of microbial biomass to the properties of dissolved and particulate organic matter in anaerobic digestates Science of the Total Environment, Vol. 877, Artikel 162882 Vidare till DOI
Luka Safaric, Annika Björn (Fredriksson), Bo H Svensson, David Bastviken, Sepehr Shakeri Yekta (2023) Rheology, Micronutrients, and Process Disturbance in Continuous Stirred-Tank Biogas Reactors Industrial & Engineering Chemistry Research, Vol. 62, s. 17372-17384 Vidare till DOI

Nyheter

Forskning & undervisning

Undervisning

Undervisning vid miljövetenskapliga program och följande kurser:

  • Biogasprocessen
  • Utformning av miljöstudier
  • Miljöövervakning
  • Globala biogeokemiska cykler
  • Miljökemi


Forskning

Förbättrad hydrolys som ett sätt att öka den totala nedbrytbarheten hos organiskt material vid anaerob digestion för biogasproduktion.

Projektledare: Annika Björn

Samarbeten

  • Biogas Research Center (BRC) Linköping University
  • Swedish Energy Agency
  • BRC partners and members including Scandinavian Biogas Fuels AB, Tekniska Verken i Linköping AB, Nordvästra Skånes Renhållnings AB, Swedish Biogas International AB, Västblekinge Miljö AB

Relaterade forskare

Relaterat innehåll