Fotografi av Sofie Alexandersson

Sofie Alexandersson

Enhetschef, Samordnare

Enhetschef för Lokalvårdsenheten

Enhetschef för Lokalvårdsenheten

I mitt arbete som chef för Lokalvårdsenheten ansvarar jag för lokalvårdsavtal, bemanning och ekonomi samt utveckling och kvalitetssäkring av verksamhet. Då lokalvårdsenheten är miljö- och kvalitetscertifierad ansvarar jag även ytterst för verksamhetssystemet. Det dagliga verksamhetsansvaret är delegerat gruppchefer enligt gällande organisationsstruktur.

Övriga arbetsuppgifter/uppdrag:

  • Legitimerad handledare genom OCN, Nordiskt valideringsforum i samarbete med SRY, Servicebranschens yrkesnämnd. Utfärdar yrkesbevis i syfte att bidra till en gemensam branschspecifik kunskapsnivå samt för att bidra till högre status för serviceyrket.
  • Ingår i SAMS (samverkan för arbetsmiljö, miljö och säkerhet) avfallsgrupp tillsammans med Region Östergötland.
  • Medlem i Städbranschen Sverige, en oberoende branschorganisation som aktivt driver utveckling och opinion i frågor som är angelägna för servicebranschen.
  • Bistår med expertis inom källsorteringsområdet på LiU tillsammans med lokalförsörjningsenheten samt miljö- och säkerhetsenheten.

Medarbetare vid Lokalvårdsenheten

Fastighetsavdelningen