Fotografi av Sofia Dahlgren

Sofia Dahlgren

Universitetslektor

Min forskning handlar om användningen av biogas i Sverige, framförallt med fokus på transporter (bussar, lastbilar och sjöfart) och industrier.

Biogasens roll i Sveriges övergång till förnybar energi

Vi behöver en övergång till ett energisystem som är mer baserat på förnybar energi. Det finns dock inget förnybart bränsle som just nu ensamt kan ersätta alla fossila bränslen som används idag, och det kommer att kräves ett system där flera olika bränslen fungerar tillsammans för att åstadkomma en storskalig förändring. Med tanke på den nuvarande diskussionen om elfordon och elektrifiering kommer troligtvis el att ha en viktig roll i systemet, men det finns fortfarande tillfällen där byte till el inte är optimalt och där andra förnybara bränslen kan passa bättre. Ett av dessa möjliga bränslen är biogas, som kan produceras från restprodukter och som även har andra fördelar för samhället – till exempel hygienisering av avfall och produktion av gödningsmedel. Biogas är inte en lösning som kommer att kunna fungera som den huvudsakliga ersättaren för allt fossilt bränsle, utan snarare som ett komplement till andra förnybara bränslen i områden där biogas passar bättre.

 

Min forskning handlar om vilken roll biogas kan ha i ett förnybart energisystem. Mer specifikt undersöker jag frågor som hur man kan utvärdera huruvida biogas passar i ett visst sammanhang, vad som påverkar hur lätt det är att börja använda biogas och inom vilka områden i energisystemet som kan passa biogasanvändning. Fokuset ligger på Sverige och framförallt på olika typer av transporter (bussar, lastbilar och sjöfart) och industrier.

Publikationer

2022

Sofia Dahlgren, Jonas Ammenberg (2022) Environmental Considerations Regarding Freight Transport among Buyers of Transport Services in Sweden Sustainability, Vol. 14, Artikel 11244 Vidare till DOI
Sofia Dahlgren (2022) Biogas-based fuels as renewable energy in the transport sector: an overview of the potential of using CBG, LBG and other vehicle fuels produced from biogas Biofuels, Vol. 13, s. 587-599 Vidare till DOI
Sofia Dahlgren, Wisdom Kanda, Stefan Anderberg (2022) Drivers for and barriers to biogas use in manufacturing, road transport and shipping: a demand-side perspective Biofuels, Vol. 13, s. 177-188 Vidare till DOI

2021

Sofia Dahlgren (2021) Decision-making and decision support connected to biogas use in Sweden
Sofia Dahlgren, Jonas Ammenberg (2021) Sustainability Assessment of Public Transport, Part II - Applying a Multi-Criteria Assessment Method to Compare Different Bus Technologies Sustainability, Vol. 13, Artikel 1273 Vidare till DOI
Jonas Ammenberg, Sofia Dahlgren (2021) Sustainability Assessment of Public Transport, Part I-A Multi-Criteria Assessment Method to Compare Different Bus Technologies Sustainability, Vol. 13, Artikel 825 Vidare till DOI

2020

Thomas Magnusson, Stefan Anderberg, Sofia Dahlgren, Niclas Svensson (2020) Socio-technical scenarios and local practice: Assessing the future use of fossil-free alternatives in a regional energy and transport system Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, Vol. 5 Vidare till DOI

2019

Sofia Dahlgren (2019) The role of biogas in a more sustainable energy system in Sweden

Undervisning

Jag undervisar i kurser relaterade till miljöteknik (TKMJ24), hållbar utveckling och företagande (TKMJ51) och hållbar stadsutveckling (TKMJ48). Utöver det handleder jag även kandidat- och masteruppsatser.

Forskning

Nyheter

Organisation