"Bredden i biogas överraskade mig"

Hur skiljer sig biogas från andra potentiella alternativ? Varför är beslutsfattare intresserade av att använda biogas, och vad gör dem tveksamma? Och hur kan beslutsstöd användas för att hjälpa beslutsfattarna att hantera komplexa delar i beslut kopplade till biogas? Det är frågor som besvarats i en ny avhandling vid Linköpings universitet. 

Biogasbuss i stadstrafik Buss som går på biogas. Monica Westman

Biogasens användning i Sverige har gjort en lång resa sedan Sofia Dahlgren först började forska på Avdelningen för Industriell Miljöteknik. 2016 hade försäljningssiffrorna för biogasdrivna bilar och bussar gått ner och branschen var orolig inför framtiden. Sofias anställning handlade då om att hitta nya användningsområden för biogas.

- Det fanns vid den tidpunkten ingen klar riktning där vi kände, det här ska vi använda biogasen till. För att producera mer biogas måste du kunna använda den. Så tre av studierna fokuserade på var biogas kan användas och vad som påverkar deras möjligheter. Vi såg att sjöfart, lastbilar och industrin var framtida marknader där biogas kan expandera, säger hon.

Olika sätt att se på biogas

I avhandlingen ”Decision-making and decision support connected to biogas use in Sweden” försöker Sofia att förklara fördelar och nackdelar med biogasens användning, hur beslutsfattare ser på biogasens användning och hur beslutsstöd kan användas för att ge beslutsfattarna en mer komplett bild av biogasens mångsidighet. Studierna visar bland annat att biobränsle har många miljö- och samhällsfördelar i jämförelse med andra förnybara alternativ men att biobränsle ofta är dyrare. Lyckad avhandling för Sofia DahlgrenSofia Dahlgren efter att hon försvarade sin avhandling. Foto John Marthinson

- Biogas är inte perfekt men det är en väldigt bra lösning på många problem. Bredden i biogas var inget jag visste om innan började forska. En sån sak som energisäkerhet kände jag inte till, men nu när det är energibrist kan vi tydligt se att lokalproducerad biogas ger en helt annan säkerhet än andra förnybara energialternativ, säger Sofia.

- Beslutsfattare anser generellt att biogas är ett bra miljöalternativ men de ser på det lite olika. Kommuner och regioner tenderar att se fler positiva aspekter av biogas, till exempel att hjälpa till att återvända näringsämnen till jorden. Företag å andra sidan tenderar att använda biogas som en miljöåtgärd för att förbättra bilden av företaget hos allmänheten.

Det visade sig också finnas en tveksamhet kring att använda biogas på grund av kostnaden, att lagar och stöd inte är optimala och att kunskapen kring biogas hos beslutsfattarna kan vara låg, vilket leder till en osäkerhet kring att använda det.

Biogasbussar inte alltid bäst

Avhandlingen omfattar sex delstudier, där författaren bland annat har studerat två verktyg som kan användas som beslutsstöd. Den ena är ett bedömningsverktyg med flera kriterier som kan hjälpa beslutsfattare att mäta flera olika typer av påverkan samtidigt, till exempel ljudförorening, luftförorening och energisäkerhet. Den andra analyserade framtida scenarier för användande av biogas, biodiesel och el inom stadsbussar, regionala bussar, lastbilar och inom industrin. När biogasdrivna bussar, som är vanligt i svenska städer, ställs i jämförelse med eldrivna bussar, kan Sofia se fördelar med båda sorterna.

- Inne i städerna kan eldrivna bussar vara att föredra eftersom de låter mindre, ger inte ut avgaser och kan ladda när den bromsar. Däremot ser jag att biogasdrivna bussar kan vara bättre än el inom regionala linjer under lite längre resor, säger Sofia.

Avhandling Visa/dölj innehåll

Kontakt Visa/dölj innehåll

Läs mer om Liu:s forskning Visa/dölj innehåll

Senaste nytt från LiU Visa/dölj innehåll