Molekylär cellsignalering

Hur kommunicerar celler och hur kan vi påverka kommunikationen för att bota vanliga sjukdomar?

Alla celler reagerar och agerar utifrån den information som de får från sin omgivning. Till exempel kommer celler vid ett sår ingripa och reparera vävnaden för att sedan återgå till viloläge. Felriktade ingripanden kan däremot ge upphov till många av våra vanliga sjukdomar, såsom autoimmuna sjukdomar.

Min grupp försöker förstå de molekylära principerna av det komplexa signaleringsnätverket som finns i cellerna för att hitta nya behandlingsalternativ för kroniska inflammatoriska sjukdomar.

Publikationer

2022

2021

Forskning

Organisation