Fotografi av Stefan Koch

Stefan Koch

Universitetslektor, Docent

Jag studerar hur cellsignaleringen formar vävnadsskador och läkning vid kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar

Molekylär cellsignalering

Hur kommunicerar celler och hur kan vi påverka kommunikationen för att bota vanliga sjukdomar?

Alla celler reagerar och agerar utifrån den information som de får från sin omgivning. Till exempel kommer celler vid ett sår ingripa och reparera vävnaden för att sedan återgå till viloläge. Felriktade ingripanden kan däremot ge upphov till många av våra vanliga sjukdomar, såsom autoimmuna sjukdomar.

Min grupp försöker förstå de molekylära principerna av det komplexa signaleringsnätverket som finns i cellerna för att hitta nya behandlingsalternativ för kroniska inflammatoriska sjukdomar.

Publikationer

2024

Giulia Pizzolato, Lavanya Moparthi, Pierfrancesco Pagella, Claudio Cantù, Padraig D´arcy, Stefan Koch (2024) The tumour suppressor p53 is a negative regulator of the carcinoma-associated transcription factor FOXQ1 Journal of Biological Chemistry, Vol. 300, Artikel 107126 Vidare till DOI
Diana Atanasova, Ekaterina Mirgorodskaya, Lavanya Moparthi, Stefan Koch, Mathias Haarhaus, Sonoko Narisawa, José Luis Millán, Eva Landberg, Per Magnusson (2024) Glycoproteomic profile of human tissue-nonspecific alkaline phosphatase expressed in osteoblasts JBMR Plus, Vol. 8, Artikel ziae006 Vidare till DOI
Archana Bhardwaj, Andreas Münch, Julia Montague, Stefan Koch, Philip Rosenstiel, Celia Escudero-Hernández (2024) Lymphocytic colitis can be transcriptionally divided into channelopathic and inflammatory lymphocytic colitis United European Gastroenterology journal Vidare till DOI

Forskning

Organisation