Fotografi av Stefan Koch

Stefan Koch

Universitetslektor, Docent

Jag studerar hur cellsignaleringen formar vävnadsskador och läkning vid kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar

Molekylär cellsignalering

Hur kommunicerar celler och hur kan vi påverka kommunikationen för att bota vanliga sjukdomar?

Alla celler reagerar och agerar utifrån den information som de får från sin omgivning. Till exempel kommer celler vid ett sår ingripa och reparera vävnaden för att sedan återgå till viloläge. Felriktade ingripanden kan däremot ge upphov till många av våra vanliga sjukdomar, såsom autoimmuna sjukdomar.

Min grupp försöker förstå de molekylära principerna av det komplexa signaleringsnätverket som finns i cellerna för att hitta nya behandlingsalternativ för kroniska inflammatoriska sjukdomar.

Publikationer

2023

Lavanya Moparthi, Stefan Koch (2023) FOX transcription factors are common regulators of Wnt/beta- catenin-dependent gene transcription Journal of Biological Chemistry, Vol. 299, Artikel 104667 Vidare till DOI

2022

Giulia Pizzolato, Lavanya Moparthi, Simon Söderholm, Claudio Cantù, Stefan Koch (2022) The oncogenic transcription factor FOXQ1 is a differential regulator of Wnt target genes Journal of Cell Science, Vol. 135, Artikel jcs260082 Vidare till DOI

2021

Andrea Molinas, Stéphanie Heil, Stefan Koch (2021) The Candidate IBD Risk Gene CCNY Is Dispensable for Intestinal Epithelial Homeostasis Cells, Vol. 10, Artikel 2330 Vidare till DOI

Forskning

Organisation