14 november 2023

Nu har Cancerfonden beslutat vilka som får forskningsbidrag och 34,5 miljoner kronor går till LiU-forskare. Forskningen handlar bland annat om att förebygga cancer med digitala verktyg, öka överlevnaden och att ta reda på mer om de molekylära mekanismerna vid olika cancerformer.

Mikael Sigvardsson, professor vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), beviljas 5,25 miljoner kronor till forskning om molekylära mekanismer vid uppkomsten av leukemi.

Maria Sunnerhagen, professor vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM), får 4,5 miljoner kronor till forskning om de båda proteinerna MYC och USP14 som kan vara mål för cancerbehandling.

Tre forskare får 3 miljoner kronor var. Marcus Bendtsen, biträdande professor vid Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV), får medel till forskning om huruvida digitala verktyg kan hjälpa människor att leva mer hälsosamt och förebygga cancer över flera generationer. Colm Nestor, biträdande professor vid BKV, får medel till forskning om ärftlighet vid ökad risk för cancer. Nahi Hareth vid BKV forskar om multipelt myelom och nya sätt att följa prognos och sjukdomsutveckling och introducera nya behandlingssätt.

Sex forskare får 2,4 miljoner kronor var till sina forskningsprojekt: Gerhard Andersson, professor vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL), forskar om skräddarsydd internetbaserad psykologisk hjälp för män med prostatacancer. Mattias Ekstedt, biträdande professor vid HMV, ska studera om ökad precision vid övervakning samt tidig diagnostik ger längre överlevnad vid levercancer. Lasse Jensen, biträdande professor vid HMV, får medel till forskning om att använda zebrafisk för att planera behandling med immunterapi vid cancer. Stefan Koch, universitetslektor vid BKV, bedriver ett forskningsprojekt om en cellulär mekanism som kan ha betydelse vid spridning av tjock- och ändtarmscancer. Francisca Lottersberger, universitetslektor vid BKV, får medel till forskning om proteinet DNA-PK som spelar en nyckelroll i att reglera dna-stabilitet. Xiao-Feng Sun, professor vid BKV, får bidrag till forskning som syftar till att förbättra utfallet av cytostatika och strålbehandling genom kombinationsbehandling hos subgrupper av patienter med tjock- och ändtarmscancer.

Maria Ekholm vid BKV har beviljats medel för forskarmånader.

I denna utdelningsomgång delar Cancerfonden ut sammanlagt 740 miljoner kronor till svensk cancerforskning. Cancerfonden är en fristående, ideell organisation och forskningsbidragen som delas ut finansieras med gåvor.

Texten har uppdaterats 15 november 2023 med information om att även Colm Nestor beviljats anslag.


Forskarna som fått pengar

Tidigare nyheter om Cancerfondens utdelningar

Senaste nytt från LiU

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.