14 november 2023

Nu har Cancerfonden beslutat vilka som får forskningsbidrag och 34,5 miljoner kronor går till LiU-forskare. Forskningen handlar bland annat om att förebygga cancer med digitala verktyg, öka överlevnaden och att ta reda på mer om de molekylära mekanismerna vid olika cancerformer.

Mikael Sigvardsson, professor vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), beviljas 5,25 miljoner kronor till forskning om molekylära mekanismer vid uppkomsten av leukemi.

Maria Sunnerhagen, professor vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM), får 4,5 miljoner kronor till forskning om de båda proteinerna MYC och USP14 som kan vara mål för cancerbehandling.

Tre forskare får 3 miljoner kronor var. Marcus Bendtsen, biträdande professor vid Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV), får medel till forskning om huruvida digitala verktyg kan hjälpa människor att leva mer hälsosamt och förebygga cancer över flera generationer. Colm Nestor, biträdande professor vid BKV, får medel till forskning om ärftlighet vid ökad risk för cancer. Nahi Hareth vid BKV forskar om multipelt myelom och nya sätt att följa prognos och sjukdomsutveckling och introducera nya behandlingssätt.

Sex forskare får 2,4 miljoner kronor var till sina forskningsprojekt: Gerhard Andersson, professor vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL), forskar om skräddarsydd internetbaserad psykologisk hjälp för män med prostatacancer. Mattias Ekstedt, biträdande professor vid HMV, ska studera om ökad precision vid övervakning samt tidig diagnostik ger längre överlevnad vid levercancer. Lasse Jensen, biträdande professor vid HMV, får medel till forskning om att använda zebrafisk för att planera behandling med immunterapi vid cancer. Stefan Koch, universitetslektor vid BKV, bedriver ett forskningsprojekt om en cellulär mekanism som kan ha betydelse vid spridning av tjock- och ändtarmscancer. Francisca Lottersberger, universitetslektor vid BKV, får medel till forskning om proteinet DNA-PK som spelar en nyckelroll i att reglera dna-stabilitet. Xiao-Feng Sun, professor vid BKV, får bidrag till forskning som syftar till att förbättra utfallet av cytostatika och strålbehandling genom kombinationsbehandling hos subgrupper av patienter med tjock- och ändtarmscancer.

Maria Ekholm vid BKV har beviljats medel för forskarmånader.

I denna utdelningsomgång delar Cancerfonden ut sammanlagt 740 miljoner kronor till svensk cancerforskning. Cancerfonden är en fristående, ideell organisation och forskningsbidragen som delas ut finansieras med gåvor.

Texten har uppdaterats 15 november 2023 med information om att även Colm Nestor beviljats anslag.


Forskarna som fått pengar

Tidigare nyheter om Cancerfondens utdelningar

Senaste nytt från LiU

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.

Vallastaden

Linköping Europas mest innovativa stad – LiU spelar viktig roll

Linköping har som första svenska stad utsetts till Europas mest innovativa stad av EU-kommissionen. Linköpings universitet har på många sätt varit en viktig del i framgången.