Fotografi av Theresia Arbring Sjöström

Theresia Arbring Sjöström

Postdoktor

Jag är postdoktor i gruppen Organisk Bioelektronik, där jag kombinerar polymerfysik, mikrofabrikation och numeriska metoder för att designa och implementera enheter för lokal läkemedelsleverans och artificiell nervsignalering. 

Presentation

Theresia tog en masterexamen i biomedicinsk teknik 2013 och tog en doktorsexamen i tillämpad fysik i början av 2021. Avhandlingen med namnet "Organic Bioelectronics for Neurotransmitter Release at the Speed of Life" beskriver utvecklingen av bioelektroniska enheter för artificiell frisättning av neurotransmittorer. Dessa "jontroniska" enheter är optimerade för att kemiskt stimulera enstaka celler med så hög precision och spatiotemporal upplösning som möjligt. Detta sker genom elektriskt kontrollerad transport och frisättning av joner från selektiva jonbytarmembran. Frisättningen från dessa enheter är diffusionsbaserad, och efterliknar således mycket väl hur en cell kommunicerar med en annan cell inom biologiska system.
 
År 2021 började Theresia som postdoktor i gruppen för Organisk bioelektronik för att fortsätta utvecklingen av denna teknik, delvis med fokus på spin-off-aktiviteter. Detta arbete kombinerar polymerfysik, mikrofabrikation och numeriska simuleringar för att designa, utveckla, optimera och implementera enheter för stimulering av enstaka eller små grupper av celler, inriktade på system som sträcker sig från neurologiska sjukdomar, neuropatisk smärta till tumörtillväxt.
 
Theresia söker för närvarande masterstudenter som är intresserade av att arbeta med nästa generation av jontroniska system för nya medicinska tillämpningar. Använd gärna kontaktinformation som finns här.

Publikationer

2021

2020

2019

Forskning

Organisation

Nyheter