Organisk bioelektronik

Jonpump version 2. Kretsar och droppar på plastlaminat.
En organisk elektronisk jonpump (OEIP). Jonpumpen använder elektroforetisk transport genom tunna polymerfilmer för att leverera joner, neurotransmittorer, växthormoner och andra små laddade molekyler in till levande vävnad.

Kommunikation över klyftan mellan biologi och teknik

Forskningsledare: Daniel Simon

Djur, växter och alla biologiska system kommunicerar på ett språk byggt av joner och molekyler. Modern teknik, å andra sidan, bygger på ett språk av elektroner. Med organiska elektronikmaterials unika egenskaper, utvecklar vi "tvåspråkiga" verktyg för att överbrygga detta gap.

jonpump 2015

Organiska elektroniska material kan leda både elektroner och joner. De är därför utmärkta verktyg för att utveckla en hybridteknik  och effektivt gränssnitt mellan biologiska system och modern elektronik såsom datorer och mobiltelefoner – vilket ger oss forskningsfältet Organisk bioelektronik.

I gruppen för Organisk bioelektronik vid Laboratoriet för organisk elektronik undersöker vi övergången mellan elektroniska signaler och joniska/molekylära signaler med självorganiserande in vivo elektrodmaterial, "jontronisk" kemisk leverans och kretsar, bakterie-elektroniska gränssnitt, biosensorer, biomimetiska system och många andra områden.

Vi strävar efter att belysa grundläggande processer i biokemi och fysiologi, samt utveckla verktyg för nästa generations terapier, människa/maskin-gränssnitt och i slutänden sudda ut gränsen mellan levande och tekniska system.

Bilden ovan: Organisk bioelektronik för smärtbehandling i ryggmärgen. Jonpumpen levererar terapeutiska neurotransmittorer på den exakta platsen för smärtans signalering.

Publikationer

2023

Forskare inom organisk bioelektronik

Nyheter om Organisk bioelektronik

Närliggande forskning

Mer forskning vid Laboratoriet för organisk elektronik