Fotografi av Victoria Martinez

Victoria Martinez

Doktorand

Som postdoktor i historia undersöker jag överlevande från nazistiska förföljelser som kom till Sverige som flyktingar under och efter andra världskriget, med särskilt fokus på kvinnor och genus och andra olikheter.

Hur människor som överlevde Förintelsen och kom till Sverige var involverade i sociohistoriska processer

I januari 2024, försvarade jag min doktorsavhandling, med titeln "Afterlives: Jewish and Non-Jewish Polish Survivors of Nazi Persecution in Sweden Documenting Nazi Atrocities, 1945-1946". Det är en analys av hur människor som överlevde Förintelsen och nazisternas förföljelse och kom till Sverige som flyktingar var involverade i olika sociohistoriska processer under efterkrigstiden, med ett fokus på kvinnor och genus och andra olikheter.

Ursprunget till min forskning går tillbaka till början av 2017, inte långt efter att min familj och jag flyttade till Sverige. Jag arbetade då som oberoende forskare och författare. Sedan dess har jag forskat och publicerat artiklar om överlevandes erfarenheter, liv och, i vissa fall, för tidiga dödsfall. Detta arbete utgör en viktig grund för mitt arbete som doktorand i historia vid Linköpings universitet. Ett arbete som inleddes hösten 2019.

Mer om min forskning

Uppdrag och nätverk

Utredningar

Vintern 2019 bidrog jag till den svenska regeringsutredningen om ett museum om Förintelsen i Sverige.

Jag deltog i det nationella forskningsseminariet, men framför allt anlitades jag för att skriva sammanfattningar av paneldiskussionerna som ägde rum vid den internationella forskningskonferensen som arrangerades av utredning.

Sammanfattningarna är nu en del av den publicerade konferensantologin, en del av en Statens Offentliga Utredningar (SOU 2020:21, Volume 2).

Nationella nätverket för Förintelsestudier

Jag är aktiv medlem i det nationella nätverket för Förintelsestudier som bildades under 2020, där jag deltar i diskussioner om fältets förflutna, nutid och framtid i och utanför Sverige. 

Migrant Knowledge Network

Jag är medlem i nätverket Migrant Knowledge Network of the German Historical Institute (GHI) Washington

The USC Shoah Foundation

Jag är affilierad med USC Shoah Foundation, 2023-2024.

Vetenskapliga publikationer

Jag är en del av redaktionen för Collections: A Journal For Museums and Archives Professionals – en referentgranskad tidskrift som publiceras av SAGE journals. I två år var jag redaktionsassistent för Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research, en referentgranskad tidskrift publicerad av Linköpings universitets Electronic Press (LiU e-press).

Collections: A Journal For Museums and Archives Professionals

 Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research

Publikationer

2024

Victoria Van Orden Martinez (Redaktörskap) (2024) Bridging Research Praxes Across Pluralities of Knowledge

2023

Victoria Van Orden Martinez (2023) This is not an Onion: Ongoing Dialogue as Layers that Envelop and Enhance Research Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, Vol. 15 Vidare till DOI
Victoria Van Orden Martinez, Malin Thor Tureby (2023) Monuments Cast Shadows: Remembering and Forgetting the 'Dead Survivors' of Nazi Persecution in Swedish Cemeteries Fallen Monuments and Contested Memorials, s. 177-189 Vidare till DOI
Victoria Van Orden Martinez (2023) Human Rights 'From Below': Survivors, Early Testimonies, and Restorative Justice in the Aftermath of the Second World War War, the Holocaust, and Human Rights Conference: October 11-13, 2023, The United States Air Force Academy, Colorado Springs, Colorado. Hosted by the US Air Force Academy and the University of Texas at Dallas
Victoria Van Orden Martinez (2023) Holocaust Education through 'Authentic Sites' of Nazi Persecution in Sweden
Malin Thor Tureby, Kristin Wagrell, Victoria Van Orden Martinez (2023) Beyond survivor-witnessing: Redefining a field
Victoria Van Orden Martinez (2023) Beyond Flight and Rescue - Contextualizing the Holocaust through Survivors' Ongoing Survival
Victoria Van Orden Martínez (2023) Afterlives: Jewish and Non-Jewish Polish Survivors of Nazi Persecution in Sweden Documenting Nazi Atrocities, 1945-1946
Victoria Van Orden Martínez (2023) Witnessing the Suffering of Others in Watercolor and Pencil: Jadwiga Simon-Pietkiewicz's Holocaust Art Exhibited in Sweden, 1945-46 Holocaust and Genocide Studies, Artikel dcad020 Vidare till DOI
Victoria Van Orden Martinez (2023) Survivors of Nazi Persecution as Carriers and Cultural Translators of Knowledge in an Initiative to Document Nazi Persecution, 1945-1946

2022

Victoria Van Orden Martinez (2022) Uppståndelse i en kyrkby: Hur tusen polacker som överlevt nazisternas förföljelser startade nya liv i Smålands skogar Någonstans i Sverige: En antologi med lokalhistoriska perspektiv på Sverige och Förintelsen, s. 219-235
Victoria Van Orden Martinez (2022) Documenting the Documenter: Piecing together the history of Polish Holocaust survivor-historian Luba Melchior

Publikationer som gästredaktör

Vol. 15 No. 3 (2023): Bridging Research Praxes Across Pluralities of Knowledge

Guest Editor: Victoria Van Orden Martínez

Contributors: Alia Amir, Elise Bath, Juilee Decker, Birgit Eriksson, Rachel Faulkner, Louise Ejgod Hansen, Eva Hemmungs Wirtén, 
Rizwan-ul Huq, Victoria Van Orden Martínez, Karen Nordentoft, Christine Schmidt, Anders Nordberg Sejerøe, Trine Sørensen, Barbara Wood

Abstract

How can researchers working both within and external to academia in all disciplines and areas of research recognize knowledge produced in other spheres and engage more ethically and collaboratively with that knowledge and those who create and circulate it? ...

Läs mer och ladda ner publikationen

Publicerad: 2024-01-23

Forskning

Nyheter

Konferens 

Jag koordinerade den internationella och tvärvetenskapliga konferensen Bridging research praxes across pluralities of knowledge, 26-18 april, 2022.

Målning av Michelangelos The Creation of Adam. Två färgglada händer möts.

Konferens: Bridging research praxes across pluralities of knowledge

En internationell tvärvetenskaplig konferens bestående av dialoger om etik, samarbete och kunskapsproduktion.

Organisation