Fotografi av Victoria Martinez

Victoria Martinez

Doktorand

Som doktorand i historia vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) undersöker jag överlevande från nazistiska förföljelser som kom till Sverige som flyktingar under och efter andra världskriget, med särskilt fokus på kvinnor och genus.

Hur människor som överlevde Förintelsen och kom till Sverige var involverade i sociohistoriska processer

Min doktorsavhandling, med den preliminära titeln Afterlives: Histories of Survivors of Nazi Persecution in Sweden är en analys av hur människor som överlevde Förintelsen och nazisternas förföljelse och kom till Sverige som flyktingar var involverade i olika sociohistoriska processer under efterkrigstiden, med ett fokus på kvinnor och genus.

Ursprunget till min forskning går tillbaka till början av 2017, inte långt efter att min familj och jag flyttade till Sverige. Jag arbetade då som oberoende forskare och författare. Sedan dess har jag forskat och publicerat artiklar om överlevandes erfarenheter, liv och, i vissa fall, för tidiga dödsfall. Detta arbete utgör en viktig grund för mitt arbete som doktorand i historia vid Linköpings universitet. Ett arbete som inleddes hösten 2019.

Mer om min forskning

Uppdrag och nätverk Visa/dölj innehåll

Utredningar

Vintern 2019 bidrog jag till den svenska regeringsutredningen om ett museum om Förintelsen i Sverige. Jag deltog i det nationella forskningsseminariet, men framför allt anlitades jag för att skriva sammanfattningar av paneldiskussionerna som ägde rum vid den internationella forskningskonferensen som arrangerades av utredning. Sammanfattningarna är nu en del av den publicerade konferensantologin, en del av en Statens Offentliga Utredningar (SOU 2020:21, Volume 2).

Nationella nätverket för Förintelsestudier

Jag är aktiv medlem i det nationella nätverket för Förintelsestudier som bildades under 2020, där jag deltar i diskussioner om fältets förflutna, nutid och framtid i och utanför Sverige.

Redaktionsassistent

Jag är redaktionsassistent för Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research, en peer reviewgranskad tidskrift som publiceras av Linköpings universitet Electronic Press (LiU E-Press). Jag sitter också i redaktionen för Collections: A Journal for Museum and Archives Professionals, en peer reviewgranskad tidskrift som publiceras av SAGE journals.

Konferens  Visa/dölj innehåll

Jag koordinerade den internationella och tvärvetenskapliga konferensen Bridging research praxes across pluralities of knowledge, 26-18 april, 2022.

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

2021

2020

Culture Unbound Visa/dölj innehåll

Forskning Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll