vicst65

Victoria Stenbäck

Universitetslektor

Dagens informationssamhälle ställer krav på vår hörsel och kommunikativa förmåga. Jag intresserar mig för hur arbetsminnet och exekutiva funktioner samverkar och kan underlätta i lyssningssitua-tioner, där tal är maskerat med olika typer av brus.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2016

2015