Fotografi av Victoria Stenbäck

Victoria Stenbäck

Universitetslektor

Dagens informationssamhälle ställer krav på vår hörsel och kommunikativa förmåga. Jag intresserar mig för hur arbetsminnet och exekutiva funktioner samverkar och kan underlätta i lyssningssitua-tioner, där tal är maskerat med olika typer av brus.

På avdelningen för Pedagogik och Didaktik fokuserar jag på undervisning inom det specialpedagogiska området. Jag är även pedagogisk utvecklare på Didacticum och är där involverad i högskolepedagogiska kurser med fokus på akademiskt lärarskap och Problembaserat lärande.

Publikationer

2023

Victoria Stenbäck, Erik Marsja, Rachel J. Ellis, Jerker Rönnberg (2023) Relationships between behavioural and self-report measures in speech recognition in noise International Journal of Audiology, Vol. 62, s. 101-109 Vidare till DOI

2022

Victoria Stenbäck, Jörg Schminder, Anna Söderström, Per Sandén, Gunvor Larsson Abbad (2022) Support and inclusion in post-covid higher education - student perception on support and learning during digital teaching. EuroSoTL 2022 Proceedings, s. 203-208
Victoria Stenbäck, Erik Marsja, Mathias Hällgren, Björn Lyxell, Birgitta Larsby (2022) Informational masking and listening effort in speech recognition innoise: the role of working memory capacity and inhibitory control in older adults with and without hearing impairmen Journal of Speech, Language and Hearing Research, Vol. 65, s. 4417-4428 Vidare till DOI
Erik Marsja, Victoria Stenbäck, Shahram Moradi, Henrik Danielsson, Jerker Rönnberg (2022) Is Having Hearing Loss Fundamentally Different?: Multigroup Structural Equation Modeling of the Effect of Cognitive Functioning on Speech Identificatio Ear and Hearing, Vol. 43, s. 1437-1446 Vidare till DOI

2021

Victoria Stenbäck, Erik Marsja, Mathias Hällgren, Björn Lyxell, Birgitta Larsby (2021) The contribution of age, working memory capacity and inhibitory control on speech-recognition-in-noise in young, and older adult listeners Journal of Speech, Language and Hearing Research, Vol. 64, s. 4513-4523 Vidare till DOI

Relaterad information

Organisation