Fotografi av Victoria Stenbäck

Victoria Stenbäck

Universitetslektor

Dagens informationssamhälle ställer krav på vår hörsel och kommunikativa förmåga. Jag intresserar mig för hur arbetsminnet och exekutiva funktioner samverkar och kan underlätta i lyssningssitua-tioner, där tal är maskerat med olika typer av brus.

På avdelningen för Pedagogik och Didaktik fokuserar jag på undervisning inom det specialpedagogiska området. Jag är även pedagogisk utvecklare på Didacticum och är där involverad i högskolepedagogiska kurser med fokus på akademiskt lärarskap och Problembaserat lärande.

Publikationer

2022

2021

Relaterad information

Organisation