Fotografi av Viveca Valgren

Viveca Valgren

Koordinator

Jag är ceremonimästare vid Linköpings universitet.

Ceremonimästare

Jag är Linköpings universitets ceremonimästare och ansvarar primärt för genomförandet av den årliga akademiska högtiden. Jag är del av Kommunikations- och marknadsavdelningens eventteam kopplat till Varumärkes- och eventenheten.

Akademiska högtider vid LiU

Medarbetare på Varumärkes- och eventenheten