Fotografi av Pernilla Gauffin

Pernilla Gauffin

Enhetschef, Kommunikatör

Jag är enhetschef på Varumärkes- och eventenheten samt på LiU-tryckenheten, på Kommunikations- och marknadsavdelningen (KOM).

Enhetschef varumärke och event

Ett starkt varumärke med hög kännedom och positiva värden byggs av allt vi gör och allt vi är. Bilden av LiU formas av många olika kontaktpunkter där varje möte med vårt varumärke ska stärka helhetsbilden.

Uppdraget

Som strategiskt stöd till hela verksamheten vårdar och utvecklar vi på enheten varumärket LiU. Med avstamp i vår gemensamma vision tar vi fram strategier och genomför varumärkesstärkande event och kommunikation. Till enheten hör Musik vid LiU som årligen producerar ett stort antal konserter.

Mina medarbetare på Varumärkes- och eventenheten

Mina medarbetare på LiU-tryckenheten

Min avdelning

Arbeta på LiU - Sveriges mest attraktiva universitet

Mer om LiU